Hopp til hovedinnhold

Hvilke digitale muligheter finnes for din bedrift?

Digital arbeidsprosess

Over natten har digitaliseringen blitt satt i høygir hos mange bedrifter. Koronaviruset har de siste dagene preget hverdagen vår, og digitaliseringen som vi tidligere gradvis måtte forholde oss mer til, er nå blitt til noe som bedriftene blir nødt til å ta stilling til. 

For de som allerede jobber digitalt, vil ikke denne koronasituasjonen påvirke like hardt. Den virkelige utfordringen er bedriftene som nå har stoppet opp i vente på regjeringen og svarene for hva som skjer videre i kommende uker og måneder. Mange butikker stenger den fysiske butikken og henviser til nettbutikken. Hva med alle de mindre, lokale butikkene som ikke har en nettbutikk å henvise til? Hvordan skal man hente seg inn igjen når man ikke har de digitale verktøyene som trengs for å snu seg raskt?

Se på alternative, digitale løsninger

Koronasituasjonen krever at man tenker litt annerledes, og at man finner nye løsninger på tjenestene og produktene man tilbyr. SATS mener jeg er et godt eksempel på dette. De var raskt ute med å tilby alternative treningsmetoder. På søndag kjørte de sin første live streaming av gruppetimer. Responsen var så stor at siden krasjet underveis. Kanskje ikke helt heldig der og da, men det er jeg sikker på at de har lært av nå. Det viktigste er at de har vært raskt ute med å tenke annerledes og derfor kan de nå fortsette å motivere sine medlemmer.

Nå er tiden inne for å digitalisere seg

Har bedriften din stoppet litt opp som følge av koronakrisen? Kanskje har du tidligere tenkt på nye digitale løsninger for dine tjenester og produkter, men aldri kommet i gang eller hatt kapasitet til det? Vel, nå er tiden inne! Hvorfor ikke benytte denne muligheten nå når det er mindre å gjøre med kunder, til å ta tak i interne prosjekter som kan legge et grunnlag for dere fremover?

Sett i gang en idémyldring.

  • Hvordan kan deres tjenester og produkter digitaliseres?
  • Hvordan kan den interne driften effektiviseres?
  • Ser dere utfordringer som gjør at arbeidsoppgaver stopper opp?
  • Bruker dere unødvendig mye tid på enkle oppgaver?

Ved å identifisere utfordringer og ta tak i dem nå, vil man også stå bedre rustet når hverdagen begynner å normalisere seg igjen. Tiden er kommet for å investere hverdagen i å skape bedre prosesser og løsninger, både for dine medarbeidere og for dine kunder.

Frigjør tid på arbeidsoppgaver som kan digitaliseres

Det finnes hundrevis av eksempler som viser hvordan man kan effektivisere og spare tid på daglige arbeidsoppgaver. Noen digitale løsninger av ulik kompleksitet vi ofte ser behov for, på tvers av kundebasen vår er:

  1. God informasjonsflyt til en bredde av målgrupper, være det internt i bedrift (i avdelinger) eller mot kunder. Får man til en god kommunikasjonsdeling, vil man spare unødvendig mye tid på avklaringer, som igjen sparer penger.
  2. Noe så enkelt som en god Q&A på nett kan ta unna mye trykk på kundeservice, hvilket gjør at man kan bruke mer av tiden (og deretter pengene) sine andre steder.
  3. For nettsider med mange kundehenvendelser, vil et kontaktskjema kunne hjelpe til med å identifisere kundenes problemer med en gang som igjen gjør det enklere å delegere oppgaven til riktig person. Delegeringen kan også selvfølgelig digitaliseres.
  4. Ordrehåndtering: nettbutikk som faktisk snakker med lager- og fraktsystem, i stedet for at disse kjøres separat.
  5. For B2B sider, kan man legge opp til “faste leveringer” dersom man tilbyr kundene en profil med historikk og muligheter til å enkelt justere bestillingene ved å legge til varer/tjenester eller fjerne noen.
  6. Vi ser oppgaver som kapasitetsregistrering, varetelling og sesongplanlegging fortsatt styres manuelt i excel. Disse oppgavene kan enkelt automatiseres i stor grad og digitaliseres for en bedre arbeidsflyt.

Referansecase: Effektivisering med digital planlegging

Et godt eksempel på digitalisering av arbeidsprosesser er Trondheim Symfoniorkester, som er helt avhengig av at det også går som smurt mellom forestillingene. Vi snakker om nærmere 100 musikere fordelt på ulike profesjoner – da stilles det store krav til planlegging og administrering.

Vi utviklet et helt nytt administrasjons- og planleggingsverktøy der hvem – og hvor mange – som skal være på scenen, avgjøres av verket som settes opp. Programkomiteen kan planlegge hele sesongen, enkelt plukke verk fra databasen – og forberede besetningen på bakgrunn av informasjonen om verket. Med noen få tastetrykk kan vikarer settes opp, prøveplaner legges og lokaler bookes. Programkomiteen har også full kontroll på ekstrakostnader i forbindelse med sykdom, transport av instrumenter og så videre. Både økonomi- og personalsaker kan styres rett i løsningen.

Har du noen idéer til hvordan din bedrift kan digitaliseres?

Vi ønsker å bistå så godt vi kan med vår digitale kompetanse for at koronakrisen ikke skal gå for hardt utover samfunnet. Har du en idé, tanker eller utfordring dere ønsker å se nærmere på, så tar vi mer enn gjerne en digital kaffe for å diskutere mulighetene med deg. De siste dagene har det blitt så tydelig hvor ekstremt viktig digitaliseringen er fremover for å holde hjulene i gang. Som digitalbyrå sitter vi på den nødvendige kompetansen og er veldig klare for å realisere gode idéer for din bedrift.

Ta kontakt med oss på increo@increo.no for en uforpliktende prat og liten idémyldring.