Dropp møtet, få mer effektive prosesser med Friday Hacks!

Møter kan være viktig og nyttig, men møter vil ikke alltid raskt bringe et team frem til en konklusjon, løsning eller plan. Selv møter med en agenda og en god ordstyrer kan skli ut og ende i et nytt møte for å ta opp tråden.

Gaute Bjerke-Busch
Rådgivning, Fasilitering

Fast workshop og mengdetrening i metodikk

Vi i Increo har mange ting vi ønsker å forbedre, utvikle og realisere, men vi har ikke tid til endeløse møter. Derfor har vi endt opp med å gjennomføre det vi kaller Friday Hacks, basert på sprint metodikk.

Det var klart for oss at vi hadde et behov for å skape en arena der alle mulige problemstillinger i byrået, store eller små, kunne adresseres uten at det skulle gå med mye tid.

For det andre ville vi invitere alle medarbeidere til en fast workshop for å gi mengdetrening i metodikk, slik at alle i byrået ble kjent med formatet.

Og som en bonus så vi det som en trygg arena å trene på fasilitering for de som ønsker det.

Les også; hvordan komme i gang med workshops?

Effektive prosesser med Friday Hacks

Vi satte i gang Friday Hacks som et eksperiment, men eksperimentet er over, vi har det nå som en del av måten byrået utvikler seg på.

Her får du en liten innføring i hvordan vi gjennomfører og organiserer Friday Hacks, og forhåpentligvis kan det inspirere andre til å gjøre noe lignende – og få raske resultater.

Vi har noen enkle kjøreregler for våre Friday Hacks:

  • Klokken 14 hver fredag, maks 1 time for gjennomføring.
  • Den skal være digital og tilgjengelig for alle i byrået, (vi benytter Miro).
  • Vi bruker primært “note & vote” (skrive på lapper og stemme på beste forslag) uten diskusjon.
  • Det skal være høy terskel å avlyse en Friday Hack.
  • En hovedansvarlig som sørger for iverksettelse eller oppfølging av resultatene.

Organiseringen av Friday Hacks

Vi er fire som organiserer Friday hack, hvor en har hovedansvar. Vi bytter på å fasilitere, og oppfordrer også andre til å prøve seg som fasilitator.

Hva som skal løses i en hack kan komme fra hvem som helst i byrået. Vi spør ledergruppen, kjører åpne forespørsler til alle i Slack, eller vi kjører en egen en workshop for å bygge en god backlog (liste) med utfordringer som kan løses i en Friday Hack.

Noe av det vi har løst gjennom Friday Hacks:

  • nye løsninger for enda bedre samarbeid i interne team
  • bedre og mer effektiv rekruttering
  • utforsket mulige innovasjonsprosjekter
  • forslag til hvordan vi kan skape enda bedre kundeopplevelser
  • nye navn på møterommene

Det beste er at samtlige i byrået har deltatt på minst én workshop og vi har benyttet ulik metodikk nesten hver gang.

Og det er ingen tvil om at vi aldri ville kommet opp med så mange løsninger på like kort tid, om vi hadde forsøkt å løse det gjennom tradisjonelle møter.

Er du mer nysgjerrig på hvordan man kan sette opp en Friday Hack? Sjekk ut oppsettet i Miro-boardet vårt for friday hack med temaet; how can we become more customer-oriented and proactive towards our customers.

Screenshot av oppgave i miroboard med post-its og stemmelapper
Screenshot av action points i Miro med avstemning
No items found.
No items found.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Morten M Wikstrøm
Morten M Wikstrøm
Daglig leder, Rådgivning
Trondheim
morten@increo.no
/
976 90 017
Sebastian Krohn
Sebastian Krohn
Byråleder, Rådgivning
Oslo
sebastian@increo.no
/
988 00 306

Se også:

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev