Teknologi

I Increo jobber vi med en rekke ulike CMS, kodespråk og verktøy.

En plattform bestående av et CMS (publiseringsløsning) og ulike grensesnitt for nettside, webapp og native app, kan løses på mange ulike måter. Hvilke verktøy og hvilken arkitektur som egner seg best for dere, beror på flere faktorer - funksjonsønsker, ambisjonsnivå, langsiktighet, budsjett, med mer.

Kodespråk og verktøy:

Webflow
No-code gir deg nytt nettsted på 2 måneder‍‍

No-code innebærer at du ikke må bruke utviklingskompetanse for å realisere nettsideidéer. Du kan faktisk bruke designverktøyet Figma til å lage nettsiden og eksportere konseptet derfra ut i kode.

Gå til
Webflow
Sanity
Norsk headless CMS / publiseringsløsning med full fleksibilitet

Sanity ble lansert i 2017 og er utviklet av Sanity AS i Oslo. Headless CMS’et har vokst veldig i popularitet, spesielt i perioden 2022-2023. Headless vil si at den kan levere innhold til hvilken som helst front-end og er med det veldig fleksibel. CMS står for content management system og oversettes til norsk til publiseringsløsning.

Gå til
Sanity
Umbraco CMS
Publiseringsløsning og netthandel basert på åpen kildekode

Åpen kildekode betyr at Umbraco er et CMS som gir deg fleksibilitet og åpner for stor grad av skreddersøm. Publiseringsløsningen benyttes av godt over 700 000 nettsider per 2023. Umbraco ble lansert i år 2000, og er nå i versjon 9. Versjon 7 fases nå ut. Når du har mer avanserte behov og trenger en tilpasset løsning er Umbraco et godt valg.

Gå til
Umbraco CMS

For skreddersydde plattformer som dette benytter vi en eller flere av følgende verktøy, i en headless systemarkitektur; React, Laravel, Sanity, Umbraco og Native Script.

Alle med sine fordeler og ulemper.
Spørsmål som vi i fellesskap må vurdere inkluderer: 

  • De individuelle behovene for hvert marked. Hvor like og ulike kan og bør de være?
  • Min sine redaksjonelle behov - hvor mye frihet og fleksibilitet trenger dere? 
  • Samhandling og dataflyt med andre systemer, f.eks Amedia eller CV-portaler. 
  • Videomøte-system - integrere eksisterende system?
  • Betalingsfunksjonalitet
  • Langsiktighet og fremtidige behov

Svarene på disse spørsmålene vil gi oss grunnlaget vi trenger til  å foreslå best mulig arkitektur og teknologivalg - Vi anbefaler at vi gjennomfører en slik kartlegging som en del av oppstart & innsiktsfasen.

To personer snakker sammen ved et arbeidsbord