Teknologi

En plattform bestående av et CMS (publiseringsløsning) og ulike grensesnitt for nettside, webapp og native app, kan løses på mange ulike måter. Hvilke verktøy og hvilken arkitektur som egner seg best for dere, beror på flere faktorer - funksjonsønsker, ambisjonsnivå, langsiktighet, budsjett, med mer.

Realiser nye digitale tjenester med verdensledende teknologi

For skreddersydde plattformer benytter vi ett eller flere av blant annet følgende verktøy, i en headless systemarkitektur; React, Laravel, Sanity, Umbraco, WordPress og Native Script.

Alle med sine fordeler og ulemper.
Spørsmål som vi i fellesskap må vurdere inkluderer: 

  • De individuelle behovene for hvert marked. Hvor like og ulike kan og bør de være?
  • Min sine redaksjonelle behov - hvor mye frihet og fleksibilitet trenger dere? 
  • Samhandling og dataflyt med andre systemer, f.eks Amedia eller CV-portaler. 
  • Videomøte-system - integrere eksisterende system?
  • Betalingsfunksjonalitet
  • Langsiktighet og fremtidige behov

Svarene på disse spørsmålene vil gi oss grunnlaget vi trenger til  å foreslå best mulig arkitektur og teknologivalg - Vi anbefaler at vi gjennomfører en slik kartlegging som en del av oppstart & innsiktsfasen.

Vi skreddersyr digitale løsninger etter dine og kundenes behov, alltid med gode brukeropplevelser i fokus.

To personer snakker sammen ved et arbeidsbord