Increo-registrator: Anti-misbrukspolicy

Denne anti-misbrukspolicyen («Retningslinjer») er etablert for alle domenenavnregistreringer som Increo AS fungerer som registrator for. Denne policyen fokuserer på teknisk misbruk av domener og domenenavnsystemet (DNS) («DNS-misbruk»).

Bruk av Increo Registrar og tilkoblingstjenester er underlagt denne Anti-misbrukspolicyen, som Increo AS kan oppdatere fra tid til annen.

Du samtykker i å ikke delta i støtende oppførsel, inkludert følgende:

 • Spam: Ikke send eller promoter uønskede bulkmeldinger, enten det er bulkmarkedsføring eller annet.
 • Skadelig programvare: Ikke overfør virus, ormer, defekter, trojanske hester, skadelig programvare eller annet innhold som kan skade brukerenheter, apper, servere eller personlige data.
 • Nettfisking og identitetstyveri: Ikke fang folks informasjon under villedende eller uredelige premisser, for eksempel å få påloggingsinformasjon eller kredittkortinformasjon gjennom falske nettsider. Ikke bruk stjålet legitimasjon eller finansielle instrumenter for å registrere domenenavn.
 • Pharming og DNS-hacking: Ikke omdiriger DNS-trafikk fra den tiltenkte nettsidedestinasjonen til et falskt nettsted ved bruk av DNS-kapring eller interferens.
 • Hurtigstrømsteknikker: Ikke bruk «fast flux» teknikker for å unngå deteksjon av ulovlige aktiviteter på domenet.
 • Botnettkontroll og kommandopraksis: Ikke bruk et nettverk av infiserte eller kompromitterte datamaskiner for å påføre gyldige datatjenester skade. Dette inkluderer bruk av dette koordinerte nettverket for å starte tjenestenektangrep (DDos).
 • Hacking: Ikke bryte ulovlig inn i datamaskiner, kontoer, nettverk eller sikkerhetsforsvar til Increo AS, eller til noen Increo AS-partnere. Dette inkluderer ethvert forsøk som fungerer som en forløper til et forsøk på systemhack.
 • Bilder fra seksuelle overgrep mot barn: Vi har nulltoleranse mot innhold som utnytter barn. Ikke publiser eller distribuer bilder av seksuelle overgrep mot barn.
 • Ukvalifiserte søkere: Du må oppfylle kravene til registreringskvalifikasjon for å registrere et domene.
 • Ulovlig innhold: Ikke legg til rette for distribusjon eller publisering av informasjon som er i strid med gjeldende lover eller forskrifter.

I tilfelle unnlatelse av å overholde disse retningslinjene forbeholder Increo Registrar seg retten til å iverksette passende tiltak for ethvert domene den fastslår bryter disse retningslinjene, inkludert retten til å nekte, kansellere eller overføre enhver registrering eller transaksjon, eller plassere et hvilket som helst domenenavn på Registrar-lås, pause eller lignende status som den finner nødvendig etter eget skjønn:

 1. Det bryter med vilkårene i denne retningslinjen mot misbruk;
 2. For å beskytte integriteten og stabiliteten til Increo Registrar domenenavnregistreringer;
 3. For å overholde gjeldende lover, myndighetsregler eller krav, forespørsler fra rettshåndhevelse eller enhver tvisteløsningsprosess; eller
 4. For å unngå ethvert ansvar, sivilt eller strafferettslig, fra Increo Registrars side, dets tilknyttede selskaper, datterselskaper, ledere, direktører og ansatte.

Hvis du finner noen tilfeller av misbruk av Increo Registrar og tilknyttede tjenester, vennligst rapporter det til abuse@increo.no, vi vil undersøke og iverksette passende tiltak.