Hvordan beholde synligheten i Google med ny nettside?

Under utviklingen av nye ammehjelpen.no var SEO et svært viktig fokus da hele 85% av trafikken deres kom fra Google. Da er de helt avhengig av en god overføring av innhold og riktig håndtering av ny sidestruktur.

I juni lanserte vi en ny nettside for Ammehjelpen. En utrolig spennende utfordring for vårt team, og ikke minst et viktig prosjekt! Ammehjelpen.no er en uavhengig frivillig organisasjon som bidrar med gratis informasjon, veiledning og støtte ved spørsmål omkring amming og morsmelk. Ønsket var en ny nettside, med fokus på bedre brukervennlighet – ikke minst på mobil.

I dette innlegget kan du lese mer om hvordan vi har jobbet med SEO og hvilke tiltak som er gjort for å beholde trafikken de hadde inn til nettsiden før lanseringen. Ønsker du å lese mer om gjennomføringen av prosjektet kan du lese innlegget; Lettere å få hjelp i ammetåka.

Ammehjelpens synlighet i Google

Den virkelige utfordringen her, var at ammehjelpen.no hadde en utrolig sterk posisjon i søk, og hele 85% av trafikken kom organisk – altså fra Google. Dette var en kritisk faktor for Ammehjelpen, da de er helt avhengige av de donasjonene som kommer inn fra besøkende på nettsiden. Derfor var det ekstremt viktig å fokusere på overføring av innhold og riktig håndtering av ny sidestruktur.

SEO & design

For å skape en brukervennlig og SEO optimalisert nettside for Ammehjelpen, jobbet SEO og design tett sammen i prosjektet for å kartlegge en sidestruktur basert på en grunnleggende søkeordsanalyse, mest besøkte sider og søk gjort inne på ammehjelpen.no.

Vi så også i webanalysene som ble gjort i forkant av prosjektet at nærmere 90% av brukerne brukte mobil når de var inne på sidene, noe som kanskje ikke er så rart når man tenker på at målgruppen er ammende mødre med et barn på armen som samtidig skal Google seg frem til hvordan man skal gjøre dette.

Mobilvennlige nettsider er også en utrolig viktig rangeringsfaktor for søkemotorer (som Google), nettopp fordi andelen brukere med mobil øker bare mer og mer. Med det i bakhodet, valgte vi å designe og utvikle den nye løsningen med mobil som utgangspunkt.

Hvordan jobbet SEO og design sammen?

 • Med grundig forarbeid i form av webanalyse og workshop fikk vi grunnleggende innsikt i brukernes behov og forbedringspotensiale for nettsiden.
 • Vi gjennomførte en søkeordsanalyse, så på hva folk søkte etter internt på nettsiden og hva som var de mest brukte sidene for å utarbeide en god sidestruktur og kategoriseringer.
 • Nettsiden ble designet og utviklet med mobil som utgangspunkt for å sørge for at nettsiden er godt optimalisert for mobil.

Nettsiden ble designet med utgangspunkt i mobil og fokus på enkel navigering med én hånd.

Overgangen til ny nettside

Som følge av å utvikle en mer brukervennlig og bedre optimalisert nettside, førte det også til endringer i menystrukturen og url-er. Ved å endre url-er uten å håndtere de med riktige omdirigeringer, vil ikke Google klare å fange opp endringen, som fører til både et enormt antall døde linker (404 sider) samt at de nye sidene ikke får overført noe av den verdien de gamle sidene hadde bygget opp over tid. Dette fører igjen til at man vil miste posisjonen man hadde i søkeresultatene i utgangspunktet.

Hvilke tiltak gjorde vi for å beholde rangeringen?

 • Gjennomførte en webanalyse som viste hvilke artikler og landingssider som hadde en sterk posisjon i søk og som drev den organiske trafikken.
 • Prioriteringsliste for hvilket innhold som skulle overføres til den nye nettsiden.
 • La inn 301 redirection (omdirigering av linker) slik at artikler med nye url-er automatisk ble sendt til den nye url-en.
 • Gikk gjennom alle sider som har eksterne linker, og for sider som ikke ble overført gjorde vi omdirigering til nærmeste/mest relevante side for å overføre linkverdien.
 • Sider med tynt og lite innhold ble rensket ut og ikke overført til den nye nettsiden – det ble større fokus på godt innhold som faktisk blir lest.
 • Oppdaterte sitemap og ba om crawling av nytt sitemap i Google Search Console.

Som nevnt, så var hele 85% av trafikken inn til ammehjelpen organisk, i dette tilfellet tilsvarer det 25.000 – 30.000 besøkende i uka. Hadde man ikke gjort det grundige forarbeidet eller håndtert overføringen av innholdet riktig da, kunne det ha ført til måneder uten synlighet før man var tilbake høyt opp i søkeresultatene igjen. Bare en måneds tid uten synlighet ville gjort at de hadde gått glipp av over 100.000(!) besøkende.

Resultatet

Ved lansering av en ny nettside, så tar det noen ganger litt tid for Google å fange opp den nye sidestrukturen og innholdet som er publisert. Derfor er det helt vanlig å miste alt fra 5-30% trafikk i den første perioden etter lansering, selv med de rette tiltakene. For Ammehjelpen derimot, så vi svært gode resultater etter lansering.

 • Antall indekserte sider i Google ble halvert (fra omtrent 1200 til 600)
 • 20% økning i organisk trafikk i perioden etter lansering sammenlignet år mot år
 • Økning i antall nye brukere på 2,68%
 • Gjennomsnittlig øktvarighet økte med 15,5%
 • Fluktraten ble redusert med 5,21%
 • Antall sider per økt økte med 17,36%

Som følge av at vi rensket ut sider med tynt innhold, lite trafikk og brukstid, ble antallet indekserte sider i Google (sider som kommer opp i søkeresultatene) halvert, men likevel hadde siden kun en nedgang på 5,42% i organisk trafikk (fra Google) de første månedene etter lansering, mens når man ser på en lengre periode etter lansering sammenlignet med samme periode året før, så har den organiske trafikken økt med 20%. Dette er svært gode resultater for en så stor endring i struktur, url-er og mengde innhold.

Trafikken har holdt seg stabil siden lansering, samtidig viser resultatene at gjennomsnittlig tid brukt på sidene har blitt lengre og antall nye brukere har økt. Det forteller oss at brukerne leser innholdet og finner den informasjonen de leter etter.

Som nybakte foreldre så har man ofte kun én hånd tilgjengelig, noe som ble utgangspunktet for designarbeidet.

Alt i alt – ammehjelpen.no var et kjempespennende SEO-case for oss, og samtidig noe nervepirrende ved lansering. For hvordan ville Google egentlig “respondere” på den nye nettsiden? Vi er overbeviste om at den tiltaksplanen som ble lagt opp allerede ved oppstarten av prosjektet var en avgjørende faktor for de gode resultatene Ammehjelpen har oppnådd etter lansering!

Hva kan vi hjelpe deg med?

Morten M Wikstrøm
Morten M Wikstrøm
Daglig leder, Rådgivning
Trondheim
morten@increo.no
/
976 90 017
Sebastian Krohn
Sebastian Krohn
Byråleder, Rådgivning
Oslo
sebastian@increo.no
/
988 00 306

Se også:

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev