Fem gode grunner til å prioritere brukertesting

Brukertesting er en av våre favoritt-metoder for å skaffe innsikt. Vi får tilbakemeldinger fra reelle brukere og det vi sitter igjen med er så ekstremt verdifullt.

Brukertesting øker kunnskapsnivået vårt om målgruppen og teknologi, som gjør at vi kan bruke denne innsikten videre i jobben vår. Vi opplever at kundene våre, som vanligvis har en deltagende rolle i testingen, også sitter igjen med den samme erfaringen.

Les våre 9 tips til hvordan gjennomføre en digital brukertest.

Her er de fem viktigste grunnene til å prioritere brukertesting i ditt neste prosjekt:

1. Vi kan ikke «late som om vi er brukeren»,  vi trenger faktiske brukere

Å lage brukervennlige løsninger, er ikke det noe designere og utviklere bare kan, tenker du kanskje? Tja, sier vi. Vi kommer selvfølgelig langt med grunnleggende kunnskap om brukervennlige grensesnitt, ved å følge kjente konvensjoner og jobbe etter prinsippene for universell utforming. Men for å kunne lage virkelig gode brukeropplevelser er vi avhengige av å ha god kunnskap om den faktiske brukeradferden. I en brukertest ser vi hvordan brukerne faktisk bruker løsningen, hvor de støter på problemer samtidig som vi hører hva de egentlig tenker.

Nå er det slik at vi aldri kan bli brukerne våre. Vi kan rett og slett ikke nullstille hjernen vår, eller late som om vi ikke vet de tingene vi vet. Vi for eksempel, har for mye kunnskap om teknologi og design, og de involverte i prosjektet har typisk for mye kunnskap om prosjektet, bransjen og så videre. For å gjennomføre en brukertest trenger vi derfor faktiske folk fra målgruppen. De vil gi oss de best kvalifiserte svarene på hvor brukervennligheten og konseptet skurrer, slik at vi kan forbedre løsningen.

2. Det brukerne sier at de gjør stemmer sjeldent med det de faktisk gjør

Siden vi vet at det brukeren sier at de gjør ofte ikke stemmer med det de faktisk gjør, er brukertesting etter vår erfaring mer nyttig enn eksempelvis intervjuer og spørreundersøkelser. Spesielt når det kommer til det med å teste brukervennlighet i et grensesnitt.

“To design the best UX, pay attention to what users do, not what they say.»
Norman Nielsen Group

Det som er fint med en brukertest, er at det i tillegg er mulig å ha intervju i både for- og etterkant av selve testen, der vi kan komme nærmere inn på deres holdninger og tanker rundt løsningen.

3. En god venn i en prosess

I de fleste prosjekter er det mange interessenter å ta hensyn til, ofte med ulik agenda og mening om hva som er viktig. Her er brukertesting et genialt verktøy for å finne ut hva som virkelig er viktig for brukerne. Når man ser brukerne streve med noe, blir det etter hvert vanskelig å tviholde på egne meninger. En brukertest kan enten verifisere ting man tror og antar, eller avkrefte det. Så enkelt er det. Da er det en god følelse å kunne si: «Vi har testet akkurat dette, men fant ut at det var dette som fungerte best. Bare se her…»

4. Minimere risiko og bedre prioritering

En annen ting som er verdifullt med brukertesting, er at det minimerer risiko. Risiko for at vi bruker unødvendig mye tid på å lage ting som enten viser seg å ikke være nødvendig eller interessant for brukeren sett opp mot brukerens behov. Mye unødvendig utvikling kan altså spares, ved å komme nærmere brukerens faktiske behov. Det gjør også at utviklingen kan prioriteres lettere, ved å fokusere på det som betyr mest for brukeren.

5. Det går alltid an å foreta en brukertest

Vi kan brukerteste alt fra tekster, menystruktur og skisser til alle slags prototyper og digitale løsninger som allerede eksisterer. Hva som er hensiktsmessig å teste, avhenger av hva vi ønsker svar på. Er det kvaliteten på tekstene, er det det visuelle designet, eller er det en spesiell navigasjonsflyt, for eksempel? Hvordan brukertesten gjennomføres kan også i stor grad tilpasses ambisjonsnivå og andre premisser, da det finnes mange gode metoder for brukertesting.

Men: jo tidligere i en prosess man gjør det, jo bedre mener vi det er – rett og slett fordi man kan ta tak i problemstillingene raskere.

Til slutt: all brukertesting er bedre enn ingen brukertesting!

Vil du vite mer om brukertesting?

Ta kontakt med oss for en prat om dine muligheter!

Hva kan vi hjelpe deg med?

Morten M Wikstrøm
Morten M Wikstrøm
Daglig leder, Rådgivning
Trondheim
morten@increo.no
/
976 90 017
Sebastian Krohn
Sebastian Krohn
Byråleder, Rådgivning
Oslo
sebastian@increo.no
/
988 00 306

Se også:

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev