Tips til idémyldring: Hvordan lage 100 ideer på 10 minutter?

Har du invitert til idémyldring og endt opp med ingenting? Et godt engasjement kan fort ende i endeløse diskusjoner uten at du kommer noen vei.

Didrich Westgård
Rådgivning, SEO

Metode for idémyldring

Metoden er en variant av Lightning Decision Jam for de som er kjent med den, og den gir mange gode ideer på veldig kort tid. Idémyldringen kan gjennomføres både fysisk og digitalt. For digital gjennomføring er Miro et godt samarbeidsverktøy.

Dette sitter du igjen med:
En liste med prioriterte ideer eller løsningsforslag.

Dette trenger du:
Tid: 10 minutter
Materiell: Post-it-lapper, tusjer, noe å ta tiden med og klistremerker til stemmegivning
Antall deltakere: 2-10

Hva kan Lightning Decision Jam brukes til?

Denne varianten av Lightning Decision Jam kan brukes til å komme frem til ideer til nesten hva som helst, som for eksempel:

 • Ideer til en app eller nettside
 • Ideer til blogginnlegg
 • Ideer til en bedre innsalgsprosess
 • Ideer til et seminar
 • Ideer til hvordan vi kan få flere til å jobbe på kontoret og ikke hjemmefra

Hvordan gjennomføre idémyldringen?

La oss ta et eksempel, der du eller firmaet ønsker at flere skal være litt oftere på kontoret. og ikke bare sitte på hjemmekontor.

Før du inviterer et team til en effektiv prosess, skriver du ned utfordringen eller problemstillingen ned på en post-it.

Deretter omformulerer du det du har skrevet til et spørsmål – “Hvordan kan vi få flere til å oftere jobbe på kontoret?”

Utfordring: For mange velger for ofte hjemmekontor.

Formulering: Hvordan kan vi få flere til å jobbe oftere på kontoret?

Problemstilling og formulering på post-its

Steg 1: Selve idémyldringen! (5 minutter)

Ta med deg “Hvordan kan vi”-formuleringen og presenter den til de som deltar i øvelsen.

Det dere skal gjøre nå, er å jobbe etter et design sprint-prinsipp som heter “Jobbe alene, sammen”.

Det går ut på at alle jobber med ideer hver for seg og til slutt tar man avgjørelser sammen ved å bruke klistremerker til å stemme.

 1. Gi hver person en bunke post-it-lapper og tusjer
 2. Gruppa får 5 minutter (husk å ta tiden!)
 3. Hver person skriver så mange ideer de klarer til “Hvordan kan vi”-spørsmålet. Ideene skal være anonyme og hver enkelt person prøver å komme på så mange ideer som mulig, hvert fall 15–20 ideer.

Det dukker opp overraskende mye bra om man er mer ukritisk til hva man skriver ned. Så tenk kvantitet og ikke kvalitet.

Tips: Sett på noe passende musikk mens tiden går, det hjelper med konsentrasjonen og gjør at man ikke begynner å prate.

Hvordan kan vi spørsmål på post-its

Steg 2 – velg ut og heng opp de 10 beste idéene (1 minutt)

 1. Be hver enkelt om å velge ut de 10 beste ideene de selv har skrevet.
 2. Legg til side resten av ideene.
 3. Heng opp alle post-it-lappene på en tavle eller whiteboard.
 4. Ingen prating her, bare få de opp! Fjern like forslag.

Er dere 10 personer som alle har kommet med 10 ideer eller løsninger hver, så har dere nå 100 ideer som svarer på “Hvordan kan vi” spørsmålet! 🤯

Men dere er ikke i mål enda, det er jo litt for mange ideer å gå videre med. Dere skal nå snevre inn ved å stemme med klistremerkene.

Steg 3 – Stem frem de beste ideene (3 minutter)

 1. Gi hver enkelt deltager 10 klistremerker til stemming.
 2. Hver deltager stemmer på de løsningsforslagene eller ideene de mener best svarer på “Hvordan kan vi” spørsmålet.
 3. Det er lov å klistre flere klistremerker på samme lapp og å stemme på egne ideer.
 4. Alle må bruke alle 10 klistremerkene. Be deltakerne bruke magefølelsen og ikke bruke så mye tid på å gruble.
 5. Når tiden er ute, sorter ideene raskt etter antall stemmer.

Avstemning på de beste post-it-lappene

Ferdig!  

På 10 minutter har dere kommet opp med et stort antall ideer og løsningsforslag og stemt på de beste.

Da gjenstår det bare å iverksette et eller flere av de tiltakene som har fått flest stemmer.

I tvil om hvilke tiltak dere bør starte med?

Da kan det hjelpe å sette opp alle ideene i en matrise med en akse med innsats og en annen effekt (eksempel):

Plassering av post-its i en matrise, basert på hvor stor effekt et tiltak har og hvor mye innsats som kreves

Dette vil kreve litt mer tid utover de 10 avsatte minuttene, men denne delen bør ikke ta mer enn 5 minutter.

Denne øvelsen er basert på oppgaver fra Lightning Decision Jam av AJ & Smart. Er du interessert i flere metoder for å utvikle idéer? Les også innlegget vårt om design sprint.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Morten M Wikstrøm
Morten M Wikstrøm
Daglig leder, Rådgivning
Trondheim
morten@increo.no
/
976 90 017
Sebastian Krohn
Sebastian Krohn
Byråleder, Rådgivning
Oslo
sebastian@increo.no
/
988 00 306

Se også:

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev