Dette er «vekstsprint» – og slik gjør du det

Hva får du hvis du blander «growth hacking» og designsprint? En vekstsprint. Her forklarer vi hva det er, hvorfor det funker – og hvordan du går frem.

Gaute Bjerke-Busch
Rådgivning, Fasilitering

Vekst er et naturlig mål og ønske for de fleste selskaper. Men hvordan vet man at avgjørelsene og grepene som tas, faktisk fører til vekst? Dere kan selvsagt følge magefølelsen og krysse fingrene for at det fungerer, eller gå mer vitenskapelig til verks; med veksteksperimenter.

Datadrevne beslutninger

Veksteksperiment handler, som eksperimenter flest, om å teste en hypotese. Målet er å identifisere konkrete, skalerbare tiltak som du kan bekrefte at virker. Dermed kan du ta informerte beslutninger basert på data, ikke bare intuisjon.

Vekstsprint benyttes for til å komme frem til veksteksperiment. 

Innhold i vekstsprint

Her er en oversikt over de ulike øvelsene som vi går gjennom – fra start til slutt.

 1. Ekspertintervju: Den i bedriften som vet mest om det aktuelle vekstområdet, forteller teamet hva de ønsker å få til og hva som er utfordringene. Målet er å samkjøre vekstteamet rundt ulike utfordringer knyttet til det å vokse.
 2. Hvordan kan vi: Teamet lytter til eksperten og formulerer utfordringer i «Hvordan kan vi?»-form.
 3. Brukerreisekart: Teamet velger en relevant brukerreise med en realistisk start og en optimal slutt. Deretter flyttes «hvordan kan vi»-spørsmålene inn i kartet. Målet er å få oversikt over hvordan brukeren bruker dagens tjeneste eller produkt – og med det finne ut hvor i brukerreisen det er størst behov for forbedring, med andre ord eksperimentere.
 4. Hva fungerer og hva er utfordrende: Deretter følger øvelser hvor teamet skriver ned hva som fungerer, hva som er utfordrende – og hvordan utfordringene kan snus til muligheter. Når de har gjort det, skriver deltakerne ned mulige løsninger, og disse blir sortert og stemt på. Deltakerne finner frem og presenterer caser fra andre produkter eller selskaper som har lykkes med å løse utfordringen, eller liknende utfordring.
 5. Veksteksperimenter: Da er vi klare for å lage eksperimentene. Hver deltaker skriver minimum ett eksperiment for det valgte området – basert på en prioritert løsning, gjerne inspirert av de presenterte casene. Eksperimentene består av en hypotese, to-do oppgaver og målbare suksesskriterier. Det er viktig at noen settes ansvarlig for gjennomføringen av eksperimentet.
 6. Prioritering av eksperimentene: Her handler det om å få mest mulig effekt for innsatsen, så plasser dem gjerne i en effekt/innsats-matrise. Det er viktig å være ærlig med seg selv – du vil ikke ha for mange eller for tidkrevende eksperimenter.

Og så enkelt er det. I løpet av én effektiv dag sitter du igjen med skalerbare veksteksperimenter. 

Ved gjennomføring av eksperimentene vil dere sitte igjen med data som gir dere et godt beslutningsgrunnlag for hvilke tiltak dere skal iverksette og/eller skalere opp.

Det er naturligvis variasjon i lengden på  de ulike veksteksperimentene som man kommer frem til. Noen kan gjennomføres og gi data på noen timer, mens andre igjen trenger flere måneder før de gir et godt datagrunnlag. Det betyr også at det er mulig å kjøre flere eksperimenter parallelt. 

Har du spørsmål eller ønsker å gjennomføre veksteksperiment, ta kontakt. 

Kurs i vekst

Vi kjører også kurs for gjennomføring av vekstsprint og veksteksperiment. I kurset ser vi på:

 • hvordan du skal sette sammen gode vekstteam
 • hvordan du skal forankre vekstarbeid i ledelsen
 • hvordan du skal jobbe for å finne markedets behov for ditt produkt eller tjeneste

Deretter kjører vi i gang med en workshop-del, hvor dere;

 • får en innføring i metode
 • lærer hvordan dere lager gode eksperimenter
 • lærer hvordan dere bør prioritere eksperimentene for å komme i gang
 • sammen med oss jobber med ulike vekstområder

Effekt etter 4 uker

Det er viktig at en vekstsprint og veksteksperimentering er forankret som strategi hos ledelsen. På den måten har vekstgruppen trygge rammer for å prøve og feile. Når dere først har lært deg metodikken, tar det ikke mer enn 2–3 timer å gjennomføre en vekstsprint. Resultatet dere sitter igjen med, er minst like mange eksperimenter som det er deltakere i teamet.

Av disse vil en håndfull være eksperimenter du kan sette i gang med umiddelbart – og se effekten av etter bare noen uker.

La veksten begynne!

Hva kan vi hjelpe deg med?

Morten M Wikstrøm
Morten M Wikstrøm
Daglig leder, Rådgivning
Trondheim
morten@increo.no
/
976 90 017
Sebastian Krohn
Sebastian Krohn
Byråleder, Rådgivning
Oslo
sebastian@increo.no
/
988 00 306

Se også:

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev