Derfor må du bry deg om innholdsmodellering

I en tid hvor godt innhold betyr alt for at en virksomhet skal være relevant og synlig i markedet, er det avgjørende å ha en solid strategi for hvordan innholdet struktureres og presenteres på nett.

Merethe Honne
Rådgiver

Enten det er en restaurantkjede som ønsker å vise frem en meny på en oversiktlig måte, en nettbutikk som lanserer vårens nyheter eller et forvaltningsorgan med omfattende database med miljødata, er innholdsmodellering nøkkelen til suksess.

Så hva er egentlig innholdsmodellering?

– Innholdsmodellering handler om å kartlegge alle data og alt innhold som en virksomhet har tilgang til eller ønsker å produsere. Deretter finner man ut hvordan dette innholdet henger sammen, hvordan det skal presenteres på ulike flater og grensesnitt, og hvordan det skal redigeres, forklarer Audun Støren, designer og rådgiver hos design- og teknologibyrået Increo.

En innholdsmodell må ikke forveksles med en site map. Mens site-mapping handler om hvordan brukeren skal finne informasjon og navigere i et nettsted, handler innholdmodellering om å strukturere innholdet på en smart måte.

Tett koblet til brukeropplevelsen

Oppmerksomhetsøkonomien er noe alle må forholde seg til. Godt innhold betyr mye for konkurransekraften din hvis du selger varer og tjenester. Forbrukerne er på stadig jakt etter nytt og relevant innhold.

Gjennom å strukturere innholdet i meningsfulle innholdstyper med tydelig definerte felt og relasjoner, blir det enklere å produsere, vedlikeholde og kvalitetssikre det du legger ut. Innholdstyper kan være alt fra video, bilder, faktainformasjon, bloggtekster og artikler, det vil si alt som markedsfører og gjør virksomheten din synlig.

– Innholdsmodellering legger til rette for en bedre brukeropplevelse, både for dem som lager innholdet og for sluttbrukeren. Ved å modellere innholdet slipper man å skrive samme informasjon flere ganger på forskjellige steder. Alt samles på en strukturert måte som gir mye større fleksibilitet og muligheter for gjenbruk og automatisering, forklarer Støren.

Han bruker en restaurantkjede for å illustrere poenget.

– La oss si en restaurantkjede har kaffe, te, brus, varm buffet og take away på menyen. Hvis disse bare ligger som fritektsfelt for hver enkelt restaurant på nettet, har man ingen garanti for at de er skrevet likt overalt, sier Støren og utdyper:

– Med innholdsmodellering defineres det som tilbys på menyen som en egen innholdstype, et såkalt objekt, som enkeltrestauranter så referer til. Da slipper man tvetydighet og duplisering av data, og sikrer en god brukeropplevelse ved at man filtrerer alle restauranter som tilbyr for eksempel take away.

Slik jobber Increo med innholdsmodellering

Selv om innholdsmodellering kan høres komplisert ut, er det mye som kan vinnes på å gjøre ting riktig fra begynnelsen av. Increo jobber systematisk for å sikre at virksomheter ender opp med optimale innholdsmodeller.

– Først må vi forstå hvilken jobb nettsiden eller tjenesten skal løse for sluttbrukeren. Så kartlegger vi hvem de ulike brukergruppene er før vi analyserer hvilke eksisterende data og hvilket innhold virksomheten har fra før, forklarer Støren.

Parallelt med disse innledende prosessene starter selve modelleringen.

– Her begynner vi med det virksomheten allerede har av innhold. Vi går i dybden på hver innholdsdel og definerer hvilke datafelt og relasjoner den bør inneholde. Vi rydder i skapet, rett og slett.

– Deretter utarbeider vi konkrete forslag til hvordan det grafiske brukergrensesnittet bør utformes basert på kombinasjonen av innholdsmodellene og brukernes behov.

Bedre struktur = økt synlighet

Innholdsmodellering gir  økt synlighet i søkemotorer og på tvers av ulike flater. Når innholdet er strukturert, blir det enklere for søkemotorer og andre tjenester å forstå sammenhengene og indeksere innholdet på en hensiktsmessig måte.

– Dette blir viktig for alle som jobber med SEO. Søkemotorer  blir stadig flinkere til å plukke opp og forstå innhold som er godt strukturert. Da kan de for eksempel presentere relevant informasjon som åpningstider, menyer og beskrivelser av restaurantlokalene direkte i søkeresultatet, uten at brukeren trenger å gå inn på nettsiden, sier Støren.

På lengre sikt utelukker ikke Støren at tradisjonelle nettsteder blir erstattet av smarte presentasjoner, der alt innhold er tilgjengelig som strukturerte data. Derfor blir god innholdsmodellering stadig viktigere for å være synlig og relevant.

– Vi ser dette allerede i dag, der Google gir deg en rask presentasjon av relevante opplysninger uten at du trenger å klikke deg videre til nettstedet.

Fra frustrasjon til innholdsmodellering

Mange virksomheter kontakter Increo fordi publiseringsløsningene de jobber i oppleves som rotete og mangler logikk.

– Mange strever med at det er tungvint å vedlikeholde og oppdatere innholdet. Ved å modellere det riktig kan vi skape verktøy som gir en mye bedre arbeidsflyt, sier Støren.

– Når innholdsmodellen er godt gjennomtenkt og brukervennligheten er ivaretatt, vil rett informasjon komme frem på de riktige stedene. Slik skaper vi fornøyde innholdsprodusenter og gir sluttbrukerne informasjonen de er på jakt etter.

Increo er teknologiuavhengig og jobber med en rekke rammeverk, språk og verktøy.

– For de fleste kunder er ikke teknologivalget så avgjørende i startfasen. Det viktigste er å finne en god måte å strukturere innholdet på. Først når denne biten er avklart, gir vi råd om hvilken teknisk løsning som passer best, sier Støren.


Involverer kunden

Increo hjelper kundene med å optimalisere struktur og flyt i hele verdikjeden fra innholdsproduksjon til presentasjon. Med den riktige innholdsmodellen på plass, kan virksomheter få full utnyttelse av innholdet sitt og nå ut på en bedre og mer effektiv måte.

Støren understreker at det å involvere kunden ofte og tett, er en suksessfaktor.

– Vi ferdigstiller ikke designet av det grafiske grensesnittet og publiseringsløsningen før vi har fått kundens perspektiv på hvordan den underliggende innholdsmodellen fungerer for deres konkrete behov. Det er mye lettere å gjøre endringer på et tidlig stadium enn å rette feil i etterkant.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Morten M Wikstrøm
Morten M Wikstrøm
Daglig leder, Rådgivning
Trondheim
morten@increo.no
/
976 90 017
Sebastian Krohn
Sebastian Krohn
Byråleder, Rådgivning
Oslo
sebastian@increo.no
/
988 00 306

Se også:

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev