Headless CMS. Hva er det, og bør nettsiden din ha det?

Ja, det kan godt hende. Headless CMS er den mest anerkjente metoden for å bygge fremtidsrettede, moderne og fleksible systemer. Du blir mindre sårbar og får kvalitet som varer lenge.

Men hva er det?

Headless eller hodeløs CMS er en måte å bygge opp systemene som knyttes til en nettside på. Hovedpoenget er at istedenfor å bygge en nettside med alle webløsninger i ett og samme system, der alt fra fonter og problemer er knyttet til og begrenset av det samme systemet – består et headless CMS av flere ulike deler. Innhold og design er hverken avhengig eller begrenset av hverandre. Kort sagt, alt du ser i frontend kommer fra flere ulike backend systemer.

Et CMS (Content Management System) er et system der du kan lage, lagre, publisere og endre innhold for nettsider, nettbutikker, apper og intranett. Det blir også ofte omtalt som publiseringsløsning, publiseringssystem eller innholdshåndteringssystem.

Hva får du da?

Det som er kjekt med et headless CMS er at du kan velge å bruke bransjens beste løsninger for hver enkelt oppgave. Så kalt best of breed. Her i Increo bruker vi gjerne React til frontend-utvikling og for eksempel Sanity, Umbraco eller Wordpress til backend. Nettsiden blir et økosystem av forskjellige spesialiserte mikrotjenester. Da får du gode systemer som er både skalerbare og fleksible. Om du har ambisjoner om å være et datadrevet selskap som tar digitalisering på alvor – så er dette veien å gå.

Britannia, Unimicro.no og Malling.no er eksempler på headless nettsider Increo har laget med nettopp React i frontend utvikling og Wordpress, Sanity og Umbraco i backend.

Alternativer

Selv om vi i Increo både har lang erfaring med, og foretrekker headless-baserte løsninger, er det likevel ikke alltid riktig. Er behovet for eksempel en mindre kompleks nettside som skal kommunisere et enkelt budskap og åpne opp for henvendelser, kan no/low-code løsninger som Webflow være riktigere. Vår egen nettside increo.no er laget i nettopp Webflow, fordi poenget med den er å informere og tilgjengeliggjøre oss for henvendelser. I tillegg var det viktig at siden hadde lav kompleksitet og kort time to market. Men hvis vårt system skulle vært noe mer, som Moestue Grape Selections (som krever store ERP-systemer med plass til alle mulige finurlige detaljer) vil en headless CMS løsning være uovertruffen.

Visste du?

Arkitekturen til en headless-hjemmeside omtales gjerne med akronymet MACH

Microservice-based: Muligheten til å velge bransjens beste fagsystemer.
API-first: Navet som kytter dem sammen i et felles frontend.
Cloud based: Lagres i en fleksibel og moderne driftsløsning.
Headless: Front- og backendsystemene er frakoblet hverandre.

Lurer du på hva et API er? Les mer om API i denne teksten.

Headless vs coupled CMS

Coupled, eller kombinert CMS var tidligere bransjeledende. I en coupled løsning bygger du opp hele nettsiden i én og samme silo. Der MACH arkitekturen i en headless løsning er fleksibel, er en coupled CMS monolittisk. Wordpress er et eksempel på en publiseringsløsning som tradisjonelt lagde nettsider med coupled CMS, men som i dag fint kan brukes også for headless løsninger. Med en headless løsning har du muligheten til å ha et backend system spesielt egnet for å håndtere all data og alt innhold, som via et API knutepunkt kan distribuere innholdet til alle steder du ønsker. Det være seg ulike målgrupper, ulike nettsider, ulike brands. Enten det er medlemsklubb eller app og med mulighet til å administrere det gjennom samme backend system. 

Skal du ha Vipps? 

Eller Helt Hjem? Hva med Klarna? Hvis nettsiden din kjennes utdatert, er det en smal sak for en headless nettside. Design og tilleggsfunksjoner kan gjøres om på – uten å forandre resten av brukergrensesnittet. Når en nettside bygges headless, bygges den opp i ulike systemer helt fra bunnen. Derfor vil design endringer, eller tilleggsfunksjoner som Vipps ikke påvirke resten av nettsiden.

Selv om en headless løsning krever en noe større kostnad i starten, vil du raskt spare mye tid og penger på videreutvikling og systembytter. Det alt-i-ett-systemet som en coupled løsning er, vil vanskelig skape den verdien som trengs når kundens forventninger til gode digitale løsninger er skyhøye. Det er jo forståelig at det kan være litt vanskelig å ta markedsandeler i en ny bransje med en løsning som var nyskapende i 2013.

Innrømmelse

Vi elsker norsk. Men noen av disse teknologiske termene brukes såpass hyppig på engelsk at vi har valgt å la det stå til. Her er likevel et Increo-forsøk på noen oversettelser.

  • Headless - Hodeløs 
  • Coupled - Kombinert / alt-i-ett
  • Frontend - Delen av programvaren som synes visuelt på skjermen
  • Backend - Delen av programvaren som ikke synes visuelt på skjermen
  • CMS (Content Management System) - System for moderering av innhold 
  • ERP (Enterprise Resource Planning) - Ressursplanlegger for bedriften
  • Time to Market - Brukes om produksjonstid, fra konsept til tilgjengelig på markedet
  • API (Application Programming Interface) - prosjekt-kodens regelbok
  • Microservice - Mikrotjenester, leverandør som spesialiserer seg på en nisje
  • Cloud - Digital sky

Hva kan vi hjelpe deg med?

Merethe Honne
Merethe Honne
Rådgiver
Oslo
merethe@increo.no
/
928 87 311
Morten M Wikstrøm
Morten M Wikstrøm
Daglig leder, Rådgivning
Trondheim
morten@increo.no
/
976 90 017

Se også:

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev