Digital transformasjon – slik kommer du i gang

I dag står mange bedrifter ved et veiskille: Skal de satse sterkere digitalt – eller fortsette som før? For noen blir det spørsmål om å være eller ikke være. Men digital transformasjon er ikke gjort i en håndvending.

Sebastian Krohn
Byråleder, Rådgivning

Er din bedrift klar for å ta steget, men litt usikker på fremgangsmåten? I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva digital transformasjon er – og hvordan du kommer i gang.

Endringstakten i næringslivet er høyere enn noen gang. Gamle monopoler blir revet ned av nye innovatører. Så godt som alle bransjer risikerer å bli kraftig forstyrret over en periode på 10–15 år . Det kan virke skremmende, men her ligger det også enorme muligheter.

– Vi snakker om et nytt, globalt konkurransebilde. Et makroskift som er digitalt og kundedrevet. Forstår du hva dette betyr for din egen bransje, har du gode sjanser for å lykkes, sier Bente Sollid Storehaug, adm. direktør i Digital Hverdag og styremedlem i Increo.

Dette er digital transformasjon

Digital transformasjon handler om å bruke teknologi til å effektivisere prosesser, eller til å få mer verdi ut av prosessene, verktøyene og modellene som allerede ligger der. I noen tilfeller innebærer det å skru om på hele forretningsmodellen.

– En av de største megatrendene er for eksempel at produkter digitaliseres til tjenester. Det innovatørene gjør, sannsynligvis også i din bransje, er å involvere kundene i helt nye digitale økosystemer. Og det som er helt sikkert, er at dersom produktet ditt kan digitaliseres, automatiseres eller robotiseres, så kommer det til å skje, sier Sollid Storehaug.

Når gamle forretningsmodeller blir satt på prøve, stuper resultatene raskt dersom de ikke endres i tide.

– Nå finnes det knapt besøk i bankfilialer, og gårsdagens retail overlever neppe uten digitale inntektsstrømmer. Hvem hadde dessuten trodd for 20 år siden at mediebransjens sterkeste utfordrere skulle være startups fra vestkysten av USA? I dag er ikke monopolister lenger godt beskyttet. Ingen er det, og da må du omstille deg.

Begynn med kulturen. Den må være på plass.
- Bente Sollid Storehaug

Begynn med kulturen

Det kan virke som en voldsom oppgave. Men det behøver ikke være så vanskelig å komme i gang. Et godt tips er å starte med bedriftskulturen. Den være på plass, mener Sollid Storehaug.

– Er det noe jeg har lært gjennom de årene jeg har jobbet med digitale transformasjoner, er det at dette handler vel så mye om kultur. Du trenger en organisasjon som evner å forstå de endringene teknologi bringer med seg. Som er uredd, innser fakta, stiller de rette spørsmålene og kommuniserer godt.

Det er ikke bare bare å komme dit. Men organisasjonene som lykkes best, har medarbeidere med god selvtillit, som samarbeider godt, er nysgjerrige og kreative – og som tåler å feile.

Bentes 3 tips

Digital transformasjon handler altså ikke bare om teknologi. Kulturen er en forutsetning, så du må spørre deg selv disse spørsmålene. Er vi lærevillige? Tåler vi  motbakker? Og har vi mot til å tenke annerledes? Er svarene ja, har dere et godt utgangspunkt. Hvis ikke har dere et sted å begynne.

Bente Sollid Storehaug er adm. direktør i Digital Hverdag og styremedlem i Increo.

1. Dere trenger en ledestjerne

– Dere kommer ingen vei hvis ikke lederen går foran. Digitale transformasjoner må forankres helt i toppen, og derfor må virksomheten ledes av en CEO som både er visjonær og digitalt moden. Han eller hun må forstå at digitaliseringen påvirker alle bransjer, og klare å motivere sine ansatte til å bli med på reisen, sier Sollid Storehaug.

2. Forbered dere – også på det verste

– I planarbeidet bør dere jobbe med helt konkrete scenarioer. Men ikke bare drøm dere bort med dem som går bra. Jobb også med minst ett skrekkscenario. Hvordan skal dere klare å snu skuta hvis dere ender der?

3. Vær modig

– Digital transformasjon er en kompleks balansegang hvor dere må ta vare på de gode inntektene lenge nok til å finansiere transformasjonen. Det kan høres skummelt ut. Og ja, som all annen omstilling, krever det også utholdenhet og tro på en ny sterk visjon. Men oppsiden ved å kunne tilby moderne kundeopplevelser er

Alle må med

At digital transformasjon i stor grad er et kulturelt prosjekt, mener også Sebastian Krohn, leder av Increos Oslo-kontor. Han bedyrer at en slik prosess må forankres i hele bedriften.

– Du kan ikke bare si at «nå skal vi digitalisere». Ledelsen må gå foran, tydelig kommunisere, og mobilisere hele bedriften. I tillegg må det hele forankres i virksomhetsstrategien.

Krohn vektlegger at en slik transformasjon ikke er noe du blir ferdig med på en sommer. Det er en kontinuerlig prosess, som ikke alltid handler om mer teknologi, men om rett teknologi på rett sted.

Det er enkelt å bare kjøpe et nytt system, men får du valuta for pengene? Får du hentet ut all verdien? Det kan kreve mye dedikasjon i form av intern kompetansebygging og langsiktig opplæring. Kanskje var det ikke engang det rette verktøyet for din bedrift.

Sebastians 4 tips

Det finnes ingen digitaliseringsfasit, men det finnes noen fellestrekk blant dem som lykkes. Etter å ha hjulpet utallige bedrifter som har vokst ut av løsningene sine, kan vi oppsummere med i alle fall 4 råd.

1. Rigg deg for fleksibilitet

– Ingen har en krystallkule. Dermed er vårt beste alternativ å være forberedt uansett hva som skjer. Det er mulig dersom du rigger deg med fleksible plattformer og verktøy. La oss si du velger en headless tilnærming til webløsningen din, med all data i én silo – tilgjengelig via ett API. Da er det plutselig en mye smalere sak å spinne opp både nye apper og nettsider etter behov.

Når teknologien endrer seg, endrer forbrukerne seg. Og omvendt. Jo bedre rigget du er for å kaste deg rundt, jo bedre vil du lykkes.

– Å rigge seg for fleksibilitet og skalerbarhet vil si å tenke langsiktig, samtidig som du erkjenner at du ikke kan spå fremtiden. Når alt endrer seg så raskt som nå, er dette det smarteste du kan gjøre, sier Krohn.

2. Tenk helhetlig

– Fugleperspektivet er viktig når du skal omstille deg. Se bedriften din ovenfra. Kartlegg hvilke prosesser, verktøy og rutiner som faktisk snakker med hverandre, eller som burde gjøre det. Skal du automatisere, bør du tenke helhetlig. Glem heller ikke at en slik omstilling er god employer branding. Å vise at du er langt fremme, tiltrekker akkurat de menneskene som hjelper deg å bli der.

3. Be om hjelp

– Det er lett å gro fast i egne prosesser, og det er vanskelig å se sine egne skavanker. Det lureste du kan gjøre når du skal digitalisere, er å be om hjelp. Det kan være en ekstern konsulent, eller en kombinert rådgiver-leverandør som oss i Increo. Det viktigste er at du finner noen som er en god match. Som både forstår deg og passer ambisjonsnivået ditt.

4. Del opp og prioriter

– Hvis du synes det hele virker stort og vanskelig, husk at du ikke behøver å gjøre alt samtidig. Legg en helhetlig plan, ja, men ikke ta et større jafs enn du kan tygge. Kartlegg prosessene og verktøyene som har størst potensial for verdiskaping. Du kan for eksempel begynne med markedsføring og salg. Velg en mindre, overkommelig del og start der.

Og overfor dem som frykter kostnadene ved en slik omstilling, er Krohn klar på at alternativet er verre.

Kostnaden ved å gjøre ingenting er mye større.

– Plutselig har konkurrentene løpt fra deg, og det er langt dyrere å prøve å hente seg inn igjen. Vi opplever ofte at folk kommer til oss for sent, når nettsiden er i ferd med å krasje eller internlogistikken synger på siste verset. Vær heller føre var. Om du har rigget en digital grunnmur, er nye endringer både lettere og rimeligere å implementere, sier han og avslutter:

– Hvis huset ditt allerede er ryddig, er det mye lettere å holde det sånn.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Morten M Wikstrøm
Morten M Wikstrøm
Daglig leder, Rådgivning
Trondheim
morten@increo.no
/
976 90 017
Sebastian Krohn
Sebastian Krohn
Byråleder, Rådgivning
Oslo
sebastian@increo.no
/
988 00 306

Se også:

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev