SEO + UX = Sant

SEO og UX er to viktige aspekter ved utvikling og optimalisering av nettsider, som ofte blir sett på som separate fagdisipliner. Men kombinerer man disse to, kan du oppnå en veldig god utvikling og kontinuerlig vekst for nettstedet ditt.

Didrich Westgård
Rådgivning, SEO

Forståelse av brukerreiser, intensjon og behov er en essensiell del av både SEO og UX. Begge disipliner har som mål å sørge for at brukeren når sitt mål effektivt og friksjonsfritt gjennom gode brukeropplevelser.

I denne artikkelen vil vi se nærmere på likhetene mellom SEO og UX, og hvordan de kan jobbe sammen for å oppnå felles målsettinger.

SEO – står for søkemotoroptimalisering, som er et sett med fremgangsmåter for å forbedre synligheten eller plasseringen (rangering) av nettsider i organiske søkeresultater i en søkemotor (som Google).

UX –  (engelsk; user experience) brukeropplevelse. UX-design handler om å utvikle eller forbedre opplevelsen en bruker har i møte med et digitalt produkt, en tjeneste eller et system.

Litt forenklet kan vi si at SEO fokuserer på å øke trafikken til nettstedet, mens UX fokuserer på å gjøre opplevelsen av nettstedet så godt som mulig for brukeren. Ved å optimalisere nettstedet ditt for både SEO og UX, kan du øke antall besøkende, konverteringer og samtidig gi brukerne en bedre opplevelse.

En annen likhet mellom SEO og UX er at begge krever godt innsiktsarbeid og analyse. I arbeid med SEO må du blant annet analysere søkeord, konkurrenter og trafikkdata. På samme måte må du forbedre UX ved å analysere brukeratferd, brukeropplevelse og tilbakemeldinger fra brukere, eksempelvis med brukertesting. Dette sørger for god innsikt som gir grunnlag for å utvikle og optimalisere nettsiden så den gjør jobben den er satt til å gjøre, best mulig.

Struktur og utvikling av ny nettside

I arbeidet med utvikling av ny nettside, er målet å lage den best tenkelige løsningen. Godt arbeid med både SEO og UX i utviklingsfasen vil legge til rette for nettopp dette.

Eksempelvis vil en god søkeordsanalyse bidra til struktur, navigasjon, kategorisering og navngiving av nettsiden. Ved å bruke de mest søkte ordene vil man ikke bare oppnå mer synlighet og trafikk fra Google, men de forteller oss også noe om hvordan brukerne selv ordlegger seg – og derav enklest kjenner igjen når de skal navigere seg rundt på nettsiden.

Det er viktig å utnytte den sammenslåtte innsikten som SEO og UX tar med inn i prosessen, slik at vi sikrer at alt av landingssider, innhold, internlenking, call to action og funksjoner, bidrar til å nå nettsidens mål.

Nettsiden må ha noen klare mål for vekst

Utvikling eller optimalisering av nettsiden kan ikke være formålsløst, de må være knyttet til bedriftens mål og bør stadfestes i starten av prosessen med å utvikle nye ideer. Det vil ikke bare sikre at at man lager en løsning som fra dag én etter lansering bidrar til å nå relevante mål, de er viktige for videre optimalisering.

Relevante mål som settes vil være;

  • førende for design og brukerreiser i utvikling av nettsiden
  • førende for prototyper og prioritering av funksjonalitet/oppgaver
  • utgangspunkt for optimalisering når løsningen er lansert

Optimalisering av nettsider

Felles for SEO og UX er at begge krever kontinuerlig optimalisering. Ingen nettsider er «ferdig», de må sees på som en levende organisme som må vedlikeholdes og gis næring, for å hele tiden kunne nå sitt fulle potensial.

SEO og UX er to sider av samme sak. Kombinert kan de være dynamitt når det kommer til vekst og utvikling av nettstedet. Ved å analysere, teste og optimalisere med utgangspunkt i SEO og UX, kan du utvikle en strategi som vil gi nettsiden de beste resultatene. Så, hvis du vil ha suksess på nett, må du huske at SEO + UX = sant.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Morten M Wikstrøm
Morten M Wikstrøm
Daglig leder, Rådgivning
Trondheim
morten@increo.no
/
976 90 017
Sebastian Krohn
Sebastian Krohn
Byråleder, Rådgivning
Oslo
sebastian@increo.no
/
988 00 306

Se også:

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev