Increo deler innovasjonskunnskap

Gjennom Finansavisen Academy deler Increo kunnskap om design sprint og design thinking. Arbeidsmetodene fremmer innovasjon og sparer bedrifter for unødvendige utviklingskostnader.

Gaute Bjerke-Busch
Rådgivning, Fasilitering

Gjennom en serie videoforelesninger på Finansavisens plattformer vil Increo dele kunnskap og erfaringer for å inspirere ledere i norske bedrifter til å jobbe mer innovativt og effektivt.

Les mer om Design sprint og Design thinking

 – Det er veldig kjekt å få muligheten til å bidra med vår kompetanse på denne måten, forteller Camilla Tveit, prosjektleder hos Increo.

Sammen med kollegene Didrich Westgård og Gaute Bjerke-Busch står hun foran kamera.

– Design sprint og design thinking er en del av vår arbeidsmetode, og vi har mye verdifull erfaring å dele, sier hun.

Se innovasjonsskolen på Finansavisen.no

 Fordeler med design sprint

Prosessleder i Increo, Gaute Bjerke-Busch, regnes som en av Norges fremste eksperter på design sprint, er ikke i tvil om nytten av en slik arbeidsmetode.

– Essensen av design sprint er at du kan spare både tid og store summer ved å komprimere utviklingsprosessen. I stedet for en langtrukken prosess, får du testet ideer på kunder og validerte løsninger på bare én uke.

– Ofte ser vi at innovasjon stopper opp fordi man ikke klarer å komme videre fra idéfasen. Design sprint gir en strukturert metode for å ta et konsept fra idé til prototype på veldig kort tid, sier han.

No items found.
No items found.

– Veldig ofte ser vi at bedrifter bruker masse tid og ressurser på å utvikle produkter basert på antakelser, uten å virkelig vite om kundene vil ha dem. Design sprint lar deg avdekke det på svært kort tid, sier Bjerke-Busch.

I tillegg til tidsbesparelsen, trekker Increo-teamet også frem kostnadseffektiviteten.

– Å gjennomføre en design sprint koster mye mindre enn den tradisjonelle, langtrukne produktutviklingsprosessen. Samtidig får du testet produktet på ekte kunder og unngår dermed store feilinvesteringer, forklarer prosjektleder Tveit.

Design thinking som filosofi

Increo bruker flere arbeidsmetoder som utfyller hverandre. Designsprint kommer direkte fra design thinking. Forskjellen er at design sprint er en definert prosess, mens design thinking er et åpent rammeverk, en filosofi mer enn en metode som setter rammene for bruker- og menneskesentrert utvikling. Innenfor dette rammeverket finnes det hundrevis av øvelser og workshops, inkludert design sprint.

– I stedet for å starte med en teknologi eller et system, starter man med mennesket og forsøker å forstå hva de virkelig trenger, sier Didrich Westgård.

Denne tilnærmingen skiller seg fra den tradisjonelle, produktorienterte måten å tenke innovasjon på, der man ofte starter med egne antakelser om hva kunden ønsker.

– Vi ønsker å inspirere ledere og beslutningstakere til å jobbe på enmer brukerdrevet og effektiv måte. Design thinking og design sprint kan være nøkkelen for mange bedrifter til å innovere raskere og mer kostnadseffektivt.

Korte videoforelesninger

Serien består av videoforelesninger som er fritt tilgjengelig for alle, hvor Increo går gjennom ulike temaer som rammeverket for design sprint, hvordan komme i gang, prinsipper for organisering og tips for å få mest mulig verdi ut av prosessen.

– Vi har lagt opp til at videoene er korte, konsise og enkle å følge med på, sier Tveit.

Målgruppen er ledere og styremedlemmer i virksomhetene.

– Innovasjon må komme ovenfra, fra ledelsen. Det er et veldig viktig budskap for oss. Altfor ofte ser vi at innovasjon presser seg frem nedenfra, men blir kuttet av ledelsen fordi det ikke henger sammen med tidsplaner, budsjetter eller strategier.

– Vil noen vite mer om arbeidsmetodikken vår, eller hva vi tilbyr innen design- og teknologitjenester, er det bare å ta kontakt, sier Tveit.

Se innovasjonsskolen på Finansavisen.no

Hva kan vi hjelpe deg med?

Morten M Wikstrøm
Morten M Wikstrøm
Daglig leder, Rådgivning
Trondheim
morten@increo.no
/
976 90 017
Sebastian Krohn
Sebastian Krohn
Byråleder, Rådgivning
Oslo
sebastian@increo.no
/
988 00 306

Se også:

No items found.

Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev