Hopp til hovedinnhold

Komplekse produkter – enkelt presentert. Sjekk Kionas nye digitale løsning!

Skisser forside Kiona nettside

Sammenslåinger byr på noen unike utfordringer. Hvordan lager du en digital løsning som på elegant vis syr flere selskaper sammen til ett? Hvordan tar du hensyn til ulike kundegrupper, produkter og interessenter – uten at det blir rotete? Slik løste vi det for teknologikonsernet Kiona.

Å smelte sammen to selskaper kan være tricky nok, men i dette tilfellet var det ikke mindre enn fire selskaper som skulle seile under et nytt, felles flagg. Det krevde at vi hentet frem et kraftig verktøy fra verktøykassen: designsprint.

God forankring gjennom designsprint

Noe av poenget med en designsprint er å kickstarte prosjekter og komme raskt frem til håndfaste produkter. Men du skal ikke undervurdere verdien i selve prosessen. Som en helt ny, ikke-offentliggjort konsolidering av fire selskaper hadde Kiona mange beslutningstakere. Designsprinten var derfor den perfekte arena for alle disse til å formidle sine tanker og behov. 

«Det var interessant og nyttig at produkteiere var med og jobbet frem nye ideer. Og ikke minst gav designsprinten oss et godt inntrykk av Increo, som gjorde at vi ønsket å fortsette med dem.»

Silje Moan, digital marketing specialist i Kiona

Fordi den er kort og effektiv, kunne alle – enten det var toppledere eller markedsfolk – prioritere noe av sin dyrebar tid til å være med. Slik kunne de både komme med meninger og tidlig ta et felles eierskap til utfallet. Det gir en forankring som smidiggjør fremtidig arbeid.

Funnene

Designsprinten gav oss et solid grunnlag for å fortsette arbeidet, både gjennom innsikt og konkrete skisser. Hovedutfordringene vi hadde identifisert var:

  1. Balansegang mellom kompleksitet og enkelhet. Kiona tilbyr komplekse produkter som gjerne har lange salgsprosesser. Det betyr at dyp informasjon må være lett tilgjengelig for dem som søker den. Samtidig skal presentasjonen være enkel og forståelig i overflaten. Dette krever en gjennomtenkt struktur.
  2. Å treffe både partnere og sluttkunder. Partnere er viktige ambassadører for Kiona, og både potensielle og eksisterende partnere skal kunne føle seg «hjemme» på Kionas side. Samtidig skal ikke sluttkunder føle at de har kommet til feil side dersom de søker mer informasjon om noen av Kionas løsninger.
  3. Fleksibilitet som legger til rette for å «skape liv» på siden. Kiona tar innholdsmarkedsføring på alvor, og de holder høy frekvens på publisering av flere typer tekster – fra fagartikler til kundecaser. Dette innholdet tar naturligvis noe ulik form, og dette må løsningen ha rammer for.

På toppen av dette skulle alle produktene nå tydelig fremstå som komplementære Kiona-produkter – til tross for at de har forskjellig «opphav». Samtidig var det et poeng å beholde gjenkjennelsesfaktoren blant dem som kjente til produktene fra før sammenslåingen.

«Vi følte aldri at dette var et bestiller/leverandør-forhold, men at vi faktisk samarbeidet. Vårt team jobbet med å lage innhold parallelt med at Increos folk utviklet løsningen. Fant vi bugs underveis, fikset de det fortløpende. Det var rett og slett gøy å jobbe med dem.»

Silje Moan, digital marketing specialist i Kiona

Slik løste vi det

Når det kom til look and feel, fikk vi fin drahjelp av at Kiona allerede hadde fått utviklet en splitter ny visuell profil. Den måtte vi skape et helhetlig formspråk av – og vi jobbet mye med å tilpasse typografi og fargebruk. Gjennom brukertesting optimaliserte vi brukeropplevelsen, og justerte blant annet paletten slik at call to action-knappene var lett synlige

For å treffe potensielle partnere «i hjertet» plasserte vi Become a partner utenfor menyknappen. Bak knappen skjuler det seg en megameny som pakker inn hele løsningsporteføljen under én Kiona-paraply. Andre sentrale grep har vært:

  • å alltid lage shortcuts. De gjør det lett å finne frem til det du er ute etter, i tillegg til at de gjør det enkelt å måle hva folk klikker på. Det som ikke funker, kan byttes ut. Snarveier gjør også siden mer dynamisk og fleksibel. 
  • søkefunksjon med kart. Etter sammenslåingen har Kiona et enda større geografisk nedslagsfelt. Åpne «our partners»-kartet og finn din nærmeste leverandør med et par klikk.
  • flere innganger til samme side. Uavhengig om du kjenner produktnavn eller bare vet hva slags løsning du trenger, skal du ende opp på bestemte landingssider. En smart struktur har flere veier til Rom.
  • design som gir deg lyst til å klikke. Djevelen ligger som kjent i detaljene, og vi har jobbe mye med å gjøre Kionas løsning til en du ønsker å interagere med. Det synes vi at vi har fått til gjennom bruk av flere små komponenter (seksjoner og bokser) som harmonisk spiller på lag. Det er også med på å skape den fleksibiliteten Kiona ønsket seg.

… og mye, mye mer. I stedet for at vi forteller deg alt, kan du jo ta en titt på kiona.com? 

«Nå har vi fått en løsning som virkelig lever. Feedbacken fra både folk internt i selskapet, kunder og partnere har vært strålende. Vi er superfornøyd!»

– Silje Moan, digital marketing specialist i Kiona 

Er du nysgjerrig på designsprint? Ta kontakt med Sebastian på 988 00 306 eller sebastian@increo.no.