Hopp til hovedinnhold

En guide til hvordan og hvorfor du bør bruke H1, H2, H3

Hva er en h-tag? H står for heading, og H-tag (H1, H2, H3 osv) er et html element som brukes av søkemotorer og skjermlesere til å forstå strukturen på innholdet. Siden blir lest i rekkefølge H1 til H6, og derfor er det viktig å ha dette i bakhodet når man legger inn innhold på nettsiden.

Du kan som regel velge hvilken H-tag du skal bruke i ditt CMS når du legger ut innhold. F.eks. i vår WordPress-løsning ser det slik ut:

Hvilken h-tag skal brukes hvor?

H1 er hovedtittelen på siden

Det er kun tittelen på siden som skal bruke H1. Dette er det første som leses både av søkemotorer og hjelpemidler som skjermlesere. H1 skal fortelle brukeren hva denne siden handler om. Google bruker også H1 som en klar rangeringsfaktor for å se om innholdet er relevant for søkeordet man vil rangere på.

H2 er mellomtittel

For å tydeliggjøre og skille de ulike avsnittene i innholdet bruker man H2 som mellomtittel for alle avsnitt som ligger under hovedtittelen (H1).

H3 er en undertittel av H2

Dersom det blir mye tekst og mange avsnitt under temaet/mellomtittelen, vil det være naturlig å igjen dele opp med mellomtitler for å gjøre innholdet mer lettlest for brukeren. Da vil disse mellomtitlene og avsnittene være underliggende H2-tittelen. Disse mellomtitlene skal derfor være H3. Lager man flere avsnitt som deles opp med mellomtitler under H3 igjen, så skal disse være i H4.

Ikke hopp fra H2 til H4

Søkemotorer og hjelpemidler leser som sagt i kronologisk rekkefølge. Det betyr at dersom det ligger en H2 tag, så H4 på neste mellomtittel, og så H3 igjen etter det, så vil også rekkefølgen på innholdet også bli slik – som kan bli svært forvirrende for brukeren.

Hold deg til H-tags i titler

Ikke bruk vanlig paragraph og style teksten større – det vil ikke bli fanget opp som en mellomtittel av skjermlesere og crawlere. Er det en tittel/mellomtittel, så skal det brukes en H-tag. Er det et fremhevet sitat, så skal det brukes blokk for sitat eller vanlig tekst (paragraph).

Bruk mellomtitler for mer brukervennlig tekst

Brukere «scanner» gjerne innholdet før de leser, og hopper ofte direkte til det avsnittet de søker informasjon om. Mellomtitler gjør det enklere for brukerne å navigere i innhold, samtidig finner også Google riktig innhold enklere, og kan rangere et helt avsnitt i søkeresultatene om det treffer brukernes søk.

Ønsker du å komme i gang med søkemotoroptimalisering?
Ta kontakt med oss for rådgivning og hjelp med å legge en SEO strategi for din nettside.