Hvordan er det å jobbe med oss?

For oss er det viktig å være en god rådgiver og samarbeidspartner, ikke bare en leverandør. Kunder som velger oss, gjør det fordi de har et langsiktig perspektiv – og fordi de ser at vi har det.

4 personer i samtale

Hva leverer vi?

Vår grunntanke er at vi raskest mulig skal skape mest mulig verdi for kundene våre. Derfor jobber vi smidig. Hos oss får dere ikke tungrodde prosjekter som tar stadig nye omveier, men en effektiv prosess som raskt tar dere fra idé til lansering.

Når dere kommer til oss, er det ikke nødvendig med en helt ferdig idé om hverken teknologivalg eller veien til mål. Dere skal løse et problem for en målgruppe, uansett om det er gjennom en konkret applikasjon eller et større digitaliseringsprosjekt. Vår spesialitet er å på kort tid komme frem til et løsningsforslag som lar dere hente ut verdi fra første stund.

3 medarbeidere i Increo som ser på samme presentasjon
Utvikler Henrik presenterer ideer på whiteboard tavle

Hvordan får vi til det?

Stikkordet er å ta prosessen på alvor, og vi har en fleksibel verktøykasse med smarte metodikker: Kanskje er growth hacking riktig for deg – kanskje ser vi at dere ville hatt stor nytte av brukertesting eller en designsprint. Vi tror ikke på one-size-fits-all, og vi benytter de verktøyene som best løser dine behov.

I bunn ligger en MVP-tankegang (minimum viable product), som kanskje best kan forklares med et tenkt scenario. Se for deg at du skal lage en applikasjon, og du har to veier frem til mål.

A) Dere bruker et år på å lage noe som er veldig bra.
B) Dere lanserer noe som er godt nok etter 3 måneder, og bruker de neste 9 månedene på å perfeksjonere det – basert på faktisk innsikt og brukeratferd.

Her i Increo velger vi alternativ B.

Hvorfor er det bra for dere?

Fordelen med en slik prosess, hvor vi jobber i små, oppdelte prosjekter, er at vi kan lage bedre produkter på kortere tid. Men det minimerer også risikoen for dere (...). Gjennom transparens, ærlighet og tett involvering, kan dere ta eierskap til prosjektet og alltid se hva pengene deres går til. Skulle det skje noe i markedet, kan vi gjøre nødvendige kursjusteringer – eller dra ut pluggen i tide.

I Increo får dere en partner som ser design, utvikling og prosess under ett. Som gjennom tett samarbeid og dyp innsikt skaper helhetlige løsninger og fantastiske brukeropplevelser. Og dere får en partner som vil at du lykkes.

Vil du vite mer?

Profilbilde av Sebastian Krohn
Merethe Honne
Rådgiver
merethe@increo.no / 928 87 311