Hopp til hovedinnhold

Universell utforming

Blir du sett av alle? Vi er opptatt av å lage digitale løsninger som alle kan bruke, uansett funksjonsevne. Det gjør at vi oppnår bedre brukervennlighet for alle, og at du ikke går glipp av verdifull trafikk til din nettside fordi noen blir ekskludert.

Hva er universell utforming av IKT?

I Norge er det lovpålagt at de aller fleste nettsider og applikasjoner skal oppfylle en rekke krav til universell utforming, jf. forskrift om universell utforming av IKT.

For å få til det, må designere, utviklere og redaktører jobbe tett sammen og innfri de kravene som skal til på sine fagfelt.

Universell utforming handler om å utforme digitale løsninger slik at vi tar hensyn til variasjonen i funksjonsevne som finnes i befolkningen. Da når vi også de med nedsatt funksjonsevne, og unngår at noen faller utenfor digitalt.

Vår kompetanse

Vi har full oversikt over WCAG-kravene som må oppfylles, og en grunnforståelse for kravene og hvorfor universell utforming er så viktig. Ved å jobbe med oss kan du være trygg på at du mottar god rådgivning i prosessen.

Har du en eldre nettløsning, foretar vi evalueringer og kartlegger hva som skal til for å bli bedre på tilgjengelighet. Kontakt oss på hei@increo.no for hjelp med universell utforming.

Universell utforming gjør internett bedre for alle

Mange av prinsippene for universell utforming som skal hjelpe de med nedsatt funksjonsevne, gagner brukervennligheten også for de funksjonsfriske. Se bare noen eksempler fra hverdagen her:

  • Å sørge for godt nok kontrastnivå mellom farger er viktig for de med nedsatt syn, men også for en med bra syn når han er ute i sola.
  • Klarspråk og tydelig oppbygging av innholdet kan hjelpe en med dysleksi eller konsentrasjonsvansker, noe som gjør innholdet lettleselig også for alle andre.
  • Tekstede videoer eller et tekstsammendrag er en nødvendighet for mennesker som ikke hører. I tillegg er det supert for en person som sitter på bussen og har glemt igjen hodetelefonene hjemme.