Designdrevet innovasjon

Designdrevet innovasjon er en metode for å jobbe med innovasjon og utvikling som skaper mer relevante, brukervennlig og effektive løsninger. Verktøy, prosesser og metoder bygger på design thinking, en designfilosofi som tar utgangspunkt i dyp forståelse for brukerens behov og situasjon.

en i laget av byggeklosser med flere klosser som ligger strødd

Økt konkurransekraft, kundetilfredshet og lønnsomhet

Gjennom prototyping og kontinuerlig testing utvikles nye produkter og tjenester stegvis. På denne måten unngår oppdragsgiver å utvikle tjenester som ikke er i tråd med det markedet ønsker og tjenesten eller produktet kan justeres og tilpasses etterhvert som ny brukerinnsikt blir tilgjengelig.

Overordnede mål for det som skapes og utvikles, er at det skal bidra til økt konkurransekraft, kundetilfredshet og lønnsomhet for deg som oppdragsgiver og produkteier.

Designprosessen tar utgangspunkt i dyp brukerforståelse, behovsavklaringer, situasjonsbeskrivelser og et helhetlig syn på hvilken rolle den spesifikke tjenesten spiller i folk sine liv. Kun da er det mulig å utforme løsninger som er relevante, effektive og brukervennlig – løsninger som gir gode brukeropplevelser!

No items found.

Inkluderende tjenestedesign

I et samfunn hvor fler og fler av våre daglige gjøremål digitaliseres, er det viktigere enn noen gang å lage tjenester og systemer som er enkle å bruke for hele befolkningen. Tjenester som tidligere ble tilbudt via fysiske møtepunkter (f.eks. bank- og velferdstjenester) er i dag nesten utelukkende overlatt til digitale plattformer. Dette kan føre med seg store utfordringer for oss brukere. Særlig for de som mangler erfaringen, evnene eller de teknologiske verktøyene som flertallet av befolkningen antas å ha. Sannheten er at det er flertallet av oss som trenger tilrettelegging for å kunne bruke digitale tjenester.

God tjenestedesign handler om å planlegge, strukturere og utvikle systemer og brukergrensesnitt som er tilgjengelige for alle. Systemene skal være tilrettelagt og enkle å bruke – også de med andre forutsetninger enn “folk flest”.

Digital produktutvikling

For å imøtekomme nye behov i markedet eller endring i strategi, vil ofte svaret være å fokusere på produktutvikling – enten forbedre eksisterende eller utvikle nye.Kunder i dag har store krav til at et produkt skal være praktisk, bærekraftig, tryggere eller brukervennlig. Vi kan enten være katapulten som får fart på et prosjekt eller bistå gjennom hele prosessen fra ide til lansert produkt.

Design sprint

Design sprint er designdrevet innovasjon i seg selv. Design sprint er en velutprøvd og etablert metode for effektivt utvikle en prototype som testes på faktisk målgruppe. Fremfor å kaste bort tid og penger på å utvikle en ferdig løsning, vil design sprint gi deg svarene du er på jakt etter, på bare 4 dager.

Gode brukeropplevelser bidrar til vekst

Gode brukeropplevelser er også nøkkelen til sterk vekst og sterke merkevarer. Vi har kunnskapen, metodene og verktøyene til å hjelpe deg å skape løsninger som fungerer og som kan testes raskt på målgruppene det gjelder for.

Increo sine team har erfaring og kompetanse til å fasiliterer hele prosessen, fra brukerinnsikt til identifisering av barrierer, fra forbedring og utvikling til prototyping, brukertesting og ferdigstilling av en tjeneste.

Hvis vi starter med kunde- eller brukeropplevelsen av din tjeneste eller produkt: Hva skjer hvis vi gjør denne opplevelsen bedre, enklere, raskere eller morsommere?

Som designere har vi et samfunnsansvar: Vi skal bidra til å utvikle løsninger som alle har glede av, uavhengig av erfaring, evner eller teknologiske verktøy. Samtidig skal vi lage systemer som er bærekraftig – økologisk, kulturelt, sosialt og økonomisk.

Utvalgte arbeider

Hva kan vi hjelpe deg med?

Morten M Wikstrøm
Morten M Wikstrøm
Daglig leder, Rådgivning
Trondheim
morten@increo.no
/
976 90 017
Sebastian Krohn
Sebastian Krohn
Byråleder, Rådgivning
Oslo
sebastian@increo.no
/
988 00 306