Universell utforming

Blir du sett av alle? Vi er opptatt av å lage digitale løsninger som alle kan bruke, uansett funksjonsevne. Det gjør at vi oppnår bedre brukervennlighet for alle, og at du ikke går glipp av verdifull trafikk til din nettside fordi noen blir ekskludert.

No items found.

Hva er universell utforming av IKT?

I Norge er det lovpålagt at de aller fleste nettsider og applikasjoner skal oppfylle en rekke krav til universell utforming, jf. forskrift om universell utforming av IKT.

For å få til det, må designere, utviklere og redaktører jobbe tett sammen og innfri de kravene som skal til på sine fagfelt.

Universell utforming handler om å utforme digitale løsninger slik at vi tar hensyn til variasjonen i funksjonsevne som finnes i befolkningen. Da når vi også de med nedsatt funksjonsevne, og unngår at noen faller utenfor digitalt.

Nye krav fra februar 2023 – alle offentlige nettsider skal ha en tilgjengelighetserklæring

Fra februar 2023 er alle offentlige selskap er pliktige til å oppfylle totalt 47 WCAG-krav på sin nettløsning. For å publisere tilgjengelighetserklæringen, er du pliktig å teste de 47 kravene opp mot din løsning, slik at du har grunnlaget som skal til for å fylle ut erklæringen. Kravet om tilgjengelighetserklæring gjelder offentlige bedrifter, men vi anbefaler også privateide selskaper å følge samme krav for å sikre gode løsninger som er funksjonelle for alle.Les mer om tilgjengelighetserklæring hos uutilsynet.

Les mer om tilgjengelighetserklæring hos uutilsynet

No items found.

Vår kompetanse – hvordan kan vi bidra?

I Increo har vi god kompetanse på universell utforming og kravene som må på plass for din nettløsning. Gjennom grundige testrutiner for WCAG-kravene kvalitetssjekker vi nettløsningen din opp mot de kravene som er påkrevd. Etter gjennomført sjekk får du en rapport med resultat for din nettside og hvilke tiltak som må gjennomføres for å oppfylle kravene som må på plass. For offentlige virksomheter vil dette være grunnlaget for tilgjengelighetserklæringen. Tiltakene kan være forbedring i design, utvikling eller i selve innholdet på nettsiden.

Vi har full oversikt over WCAG-kravene som må oppfylles, og en grunnforståelse for kravene og hvorfor universell utforming er så viktig. Ved å jobbe med oss kan du være trygg på at du mottar god rådgivning i prosessen.

Universell utforming gjør internett bedre for alle

Mange av prinsippene for universell utforming som skal hjelpe de med nedsatt funksjonsevne, gagner brukervennligheten også for de funksjonsfriske. Se bare noen eksempler fra hverdagen her:

  • Å sørge for godt nok kontrastnivå mellom farger er viktig for de med nedsatt syn, men også for en med bra syn når han er ute i sola.
  • Klarspråk og tydelig oppbygging av innholdet kan hjelpe en med dysleksi eller konsentrasjonsvansker, noe som gjør innholdet lettleselig også for alle andre.
  • Tekstede videoer eller et tekstsammendrag er en nødvendighet for mennesker som ikke hører. I tillegg er det supert for en person som sitter på bussen og har glemt igjen hodetelefonene hjemme.

No items found.

Utvalgte arbeider

Hva kan vi hjelpe deg med?

Morten M Wikstrøm
Morten M Wikstrøm
Daglig leder, Rådgivning
Trondheim
morten@increo.no
/
976 90 017
Sebastian Krohn
Sebastian Krohn
Byråleder, Rådgivning
Oslo
sebastian@increo.no
/
988 00 306