Hopp til hovedinnhold

Dropp møtet, få mer effektive prosesser med Friday Hacks!

To designere som diskuterer og henger opp post-its

Møter kan være viktig og nyttig, men møter vil ikke alltid raskt bringe et team frem til en konklusjon, løsning eller plan. Selv møter med en agenda og en god ordstyrer kan skli ut og ende i et nytt møte for å ta opp tråden.

Fast workshop og mengdetrening i metodikk

Vi i Increo har mange ting vi ønsker å forbedre, utvikle og realisere, men vi har ikke tid til endeløse møter. Svaret ble det vi kaller Friday Hacks, basert på sprint metodikk.

Det var klart for oss at vi hadde et behov for å skape en arena der alle mulige problemstillinger i byrået, store eller små, kunne adresseres uten at det skulle gå med mye tid.

For det andre ville vi invitere alle medarbeidere til en fast workshop for å gi mengdetrening i metodikk, slik at alle i byrået ble kjent med formatet. 

Og som en bonus så vi det som en trygg arena å trene på fasilitering for de som ønsker det.

Effektive prosesser med Friday Hacks

Vi satte i gang Friday Hacks som et eksperiment, men eksperimentet er over, vi har det nå som en del av måten byrået utvikler seg på.

De fleste bedrifter og organisasjoner har behov for å kjøre mer effektive prosesser, derfor deler vi vår løsning på problemet.

Her får du en liten innføring i hvordan vi gjennomfører og organiserer Friday Hacks, og forhåpentligvis kan det inspirere andre til å gjøre noe lignende – og få raske resultater.

Vi har noen enkle kjøreregler for våre Friday Hacks:

  • Klokken 14 hver fredag, maks 1 time for gjennomføring.
  • Den skal være digital og tilgjengelig for alle i byrået, (vi benytter Miro).
  • Vi bruker primært “note & vote” (skrive på lapper og stemme på beste forslag) uten diskusjon. 
  • Det skal være høy terskel å avlyse en Friday Hack.
  • En hovedansvarlig som sørger for iverksettelse eller oppfølging av resultatene.

Organiseringen av Friday Hacks

Vi er fire som organiserer Friday hack, hvor en har hovedansvar. Vi bytter på å fasilitere, og oppfordrer også andre til å prøve seg som fasilitator.

Hva som skal løses i en hack kan komme fra hvem som helst i byrået. Vi spør ledergruppen, kjører åpne forespørsler til alle i Slack, eller vi kjører en egen en workshop for å bygge en god backlog med utfordringer. 

Noe av det vi har løst gjennom Friday Hacks er:

  • nye løsninger for enda bedre teamsamarbeid 
  • bedre og mer effektiv rekruttering
  • utforsket mulige innovasjonsprosjekter 
  • hvordan vi kan skape enda bedre kundeopplevelser
  • nye navn på møterommene

Det beste er at samtlige i byrået har deltatt på minst én workshop og vi har benyttet ulik metodikk nesten hver gang. 

Og det er ingen tvil om at vi aldri ville kommet opp med så mange løsninger på like kort tid, om vi hadde forsøkt å løse det gjennom tradisjonelle møter.

Er du mer nysgjerrig på hvordan man kan sette opp en Friday Hack? Sjekk ut oppsettet i Miro-boardet vårt for friday hack med temaet; how can we become more customer-oriented and proactive towards our customers.