Hopp til hovedinnhold

Dette er «vekstsprint» – og slik gjør du det

Designer skriver på post-its i en vekstsprint

Hva får du hvis du blander «growth hacking» og designsprint? En vekstsprint, naturligvis. Her forklarer vi hva det er, hvorfor det funker – og hvordan du går frem.

Vekst er et naturlig mål og ønske for mange selskaper. Men hvordan vet du at avgjørelsene og grepene du tar, faktisk fører til vekst? Du kan selvsagt følge magefølelsen og krysse fingrene for at det fungerer. Eller du kan gå mer vitenskapelig til verks: med veksteksperimenter.

Growth hacking i rask film

Veksteksperiment handler, som eksperimenter flest, om å teste en hypotese. Målet er å identifisere konkrete, skalerbare tiltak som du kan bekrefte at virker. Dermed kan du ta informerte beslutninger basert på data, ikke bare intuisjon.

Vekstsprint benyttes for til å komme frem til veksteksperiment. Når vi gjennomfører en sprint for deg som kunde, starter vi med et kurs som går på:

 • hvordan sette sammen gode vekstteam
 • hvordan forankre vekstarbeid i ledelsen
 • hvordan jobbe for å finne markedets behov for ditt produkt eller tjeneste

Deretter kjører vi i gang med en workshop-del, hvor dere

 • får en innføring i metode
 • lærer hvordan dere lager gode eksperimenter
 • lærer hvordan dere bør prioritere eksperimentene for å komme i gang
 • sammen med oss jobber med ulike vekstområder

Effekt etter 4 uker

Det er viktig at en vekstsprint og veksteksperimentering er forankret som strategi hos ledelsen. På den måten har vekstgruppen trygge rammer for å prøve og feile. Når dere først har lært deg metodikken, tar det ikke mer enn 2–3 timer å gjennomføre en vekstsprint. Resultatet dere sitter igjen med, er minst like mange eksperimenter som det er deltakere i teamet.

Av disse vil en håndfull være eksperimenter du kan sette i gang med umiddelbart – og se effekten av etter bare noen uker.

Vekstsprint i praksis

La oss se enda litt nærmere på hvordan en slik workshop fungerer i praksis. En vanlig dag kan se omtrent slik ut – fra start til slutt.

 1. Ekspertintervju: Den i bedriften som vet mest om det aktuelle vekstområdet, forteller teamet hva de ønsker å få til. Målet er å samkjøre vekstteamet rundt ulike utfordringer knyttet til det å vokse.
 2. Hvordan kan vi: Teamet lytter til eksperten og formulerer utfordringer i «Hvordan kan vi?»-form.
 3. Brukerreisekart: Teamet velger en relevant brukerreise med en realistisk start og en optimal slutt. Deretter flyttes «hvordan kan vi»-spørsmålene inn i kartet. Målet er å få oversikt over hvordan brukeren bruker dagens tjeneste eller produkt – og med det finne ut hvor i brukerreisen vi skal eksperimentere. 
 4. Hva fungerer og hva er utfordrende: Deretter følger øvelser hvor teamet skriver ned hva som fungerer, hva som er utfordrende – og hvordan utfordringene kan snus til muligheter. Når de har gjort det, skriver deltakerne ned mulige løsninger, og disse blir sortert og stemt på. Deltakerne finner frem og presenterer caser fra andre produkter eller selskaper som har lykkes med å løse utfordringen.
 5. Veksteksperimenter: Da er vi klare for å lage eksperimentene. Hver deltaker skriver minimum ett eksperiment for det valgte området – basert på en prioritert løsninger, gjerne inspirert av en presentert case. Eksperimentene skal bestå av en hypotese, to-dos og målbare suksesskriterier. Det er viktig at noen er ansvarlige for gjennomføringen.
 6. Prioritering av eksperimentene: Her handler det om å få mest mulig effekt for innsatsen, så plasser dem gjerne i en effekt/innsats-matrise. Det er viktig å være ærlig med seg selv – du vil ikke ha for mange eller for tunge eksperimenter.

Og så enkelt er det. I løpet av én effektiv dag sitter du igjen med skalerbare veksteksperimenter som gir deg et bedre beslutningsgrunnlag. La veksten begynne!

Trenger du hjelp med å gjennomføre en vekstsprint? Bare send oss en mail.