AtB

To konsepter ferdig testet på én måned med design sprint

Kan en løsning for fremtidens kollektivtrafikk designes i løpet av to uker? Sammen med transportselskapet AtB viste vi designsprint-metodikkens enorme kraft – og hvorfor iterasjoner er viktigere enn mange tror.

Bilde av to prototyper

Hvordan kan vi redusere privatbilismen i Trøndelag? Det er et av de sentrale spørsmålene de skarpe hodene i AtBs innovasjonsavdeling jobber med å finne svar på. To av svarene var så lovende at de ønsket å prototype dem.

Haik for buss

Ideene AtB var klare til å gå videre med, var to vidt forskjellige tilnærminger til utfordringen om hvordan man kan bidra til at folk bruker bilen mindre. Den ene løsningen var ment for urbane strøk, den andre for rurale.

To løsninger – én måned

Den rurale løsningen er i praksis en integrert samkjøringsløsning med reisegaranti. Trenger du å komme deg til sentrum, men bor et sted hvor det går få busser, skal du kunne se i en app om det er andre som skal kjøre nettopp den strekningen. Du betaler bussbillett, men sitter på med en privatperson. 

Sjåføren av bilen får naturligvis en kompensasjon for å ta med seg AtB-kunden. Skal ingen samme vei, blir du plukket opp av AtB. Tanken er at dersom nok folk melder seg som sjåfører, vil denne løsningen være bedre enn at en tom buss kjører frem og tilbake.

Den urbane løsningen skulle utforske mulighetene for å ha helt ruteløse busser. At du med større fleksibilitet enn i dag kan reise på tvers av bydeler – og hvor bussjåførens rute oppdaterer seg etter hvilke passasjerer som melder seg på turen. Litt som Uber, men dimensjonert for flere reisende som skal ulike steder.

Increos oppgave var å komme frem til prototyper for disse innovative ideene, og det på en nærmest umulig tid. Designprosessen AtB hadde planlagt i to år, fikk vi nå én måned til å gjennomføre. To løsninger. To uker på hver. Her måtte vi sprinte.

To mobiler som viser prototype av to AtB-tjenester

Perfekt for designsprint

Og dette var et slikt prosjekt hvor designsprint som metodikk virkelig kom til sin rett. Det var stort, komplekst – og vi ble koblet på tidlig. 

For begge løsningene ble hele brukerreisen prototypet i Figma, med utgangspunkt i samme design som dagens AtB-app. Utfordringen handlet om mer enn å skape en sømløs brukeropplevelse: Klarer vi å gi brukerne en tilstrekkelig forventningsbeskrivelse? Klarer vi å kommunisere sikkerhet på en god måte?

I begge tilfellene var løpet som følger:
designsprint → brukertest → evaluering → iterasjonssprint → ny brukertest → evaluering

Blir pilotprosjekt

Den urbane løsningen skapte stor interessen blant testpassasjerene. Dette var noe målgruppen ønsket å ta i bruk. Å sette ideen ut i livet har fremdeles noen andre humper i veien, men tilbakemeldingen var klar: Fra et brukerperspektiv var app-løsningen oversiktlig, og det var enkelt å gjennomføre en bestilling.

For den rurale løsningen var entusiasmen enda større: Var ikke dette for godt til å være sant? Neida, og sant er det, for allerede denne høsten kjører AtB i gang et pilotprosjekt basert på prototypen.

Iterasjoner er gull verdt

Prosjektet har vært et kroneksempel på verdien av designsprint som metode og forbedringer basert på brukertesting. Etter de første prototypene var kundens største bekymring: Dette er jo allerede så bra, kan det ikke bare gå nedover herfra? Risikerer vi å bruke tid på forandringer i stedet for forbedringer? 

Da det var dags for brukertest nummer to, med helt andre testbrukere, ble det klart at vi hverken hadde gått bakover eller sidelengs, men gjort et langt bygs frem. Folk klikket seg så mye raskere gjennom prototypen at brukertestene ble gjennomført halve tiden. Iterasjonssprinten hadde ganske enkelt skapt enorme forbedringer som ikke var åpenbare.

Sitter dere på en ide som er for vågal til å ta med til styret, eller som dere er usikre på om kundene kommer til å like? Ta kontakt og finn ut hvordan vi kan hjelpe dere med en prototype!

Delt bilde som viser workshop på tavle og en AtB-buss i bybildet

Hva kan vi hjelpe deg med?

Morten M Wikstrøm
Morten M Wikstrøm
Daglig leder, Rådgivning
Trondheim
morten@increo.no
/
976 90 017
Sebastian Krohn
Sebastian Krohn
Byråleder, Rådgivning
Oslo
sebastian@increo.no
/
988 00 306