Trondheim Symfoniorkester

Slik hjalp vi Trondheim Symfoniorkester

Når du hører digitalisering, er kanskje ikke strykere, blåsere og cembalo det første du tenker på. Men et orkester må gå som smurt også mellom forestillingene. Det har vi hjulpet Trondheim Symfoniorkester & Opera (TSO) med.

En hånd som holder en mobil som viser tso.no

Det er langt mellom Claude Debussy og cloud, får en si. En Stradivarius-fiolin fra 1600-tallet er kanskje noe av det mest analoge du kan se for deg. Men som andre kulturinstitusjoner følges også TSO av et krav om effektivisering – og smarte digitale løsninger kan hjelpe dem med akkurat det.

I dette prosjektet har vi fått gå rett til hjertet av det gamle og ærverdige orkesteret – og gitt dem et helt nytt administrasjons- og planleggingsverktøy.

Utfordringen – dirigenten som aldri tar fri

Et orkesters arbeid slutter ikke når sceneteppet går ned. Kravet om samspill tar aldri pauser. Det er en enormt krevende øvelse å ha kontroll på nær 100 musikere fordelt på ulike profesjoner: Forestillinger langt frem i tid skal planlegges – har vi riktig besetning? Hva skjer i tilfeller som akutt sykdom, senebetennelser og syke barn? Har vi kontroll på forsterkninger og vikarer?

Når frafall ikke kan gå på bekostning av kvalitet, blir personalhåndtering desto viktigere. Løsningen vi har utviklet, gir full oversikt – og full kontroll.

Fire utsnitt fra tso.no

Slik løste vi det – Mozart bestemmer

Hvem – og hvor mange – som skal være på scenen, avgjøres av verket som settes opp. Det er Mozart som bestemmer. Derfor inneholder løsningen også et notearkiv, hvor alle verkene til orkesteret ligger. Programkomiteen kan planlegge hele sesongen, enkelt plukke verk fra notearkivet – og forberede besetningen på bakgrunn av informasjonen om verket. Hvor mange klarinetter trenger vi? Hva slags forsterkninger er vi avhengig av?

Med noen få tastetrykk kan vikarer settes opp, prøveplaner legges og øvings- og konsertlokaler fastsettes. Administrasjonen har også full kontroll på ekstrakostnader i forbindelse med sykdom, solister, kulisser, transport av instrumenter og så videre. Både økonomi- og personalsaker kan håndteres rett i løsningen.

Todelt bilde med to mobiler som viser TSO-app til venstre og et miljøbilde av en kvinne som spiller cello til høyre

Viktige funksjoner

Andre funksjoner gjør det også enkelt å

  • sende ut meldinger til alle som tilhører en bestemt grupper eller rolle
  • se personkort med detaljer om hver enkelt musiker
  • få full oversikt over vikariater, vakter og engasjementer
  • se liste over rekvisisjoner og instrumentforsikringer


Intranettet ble musikernes andre instrument

Dette intranettet er ikke bare et styringsverktøy for administrasjonen. Den gjør også musikernes hverdag enklere. Løsningen er for det første enkel å bruke fra mobilen – nå kan førstefiolinisten få meldinger, kalender og gjøremål rett i lomma.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Morten M Wikstrøm
Morten M Wikstrøm
Daglig leder, Rådgivning
Trondheim
morten@increo.no
/
976 90 017
Sebastian Krohn
Sebastian Krohn
Byråleder, Rådgivning
Oslo
sebastian@increo.no
/
988 00 306