Trøndelag Fylkeskommune

Visuell identitet for et samlet Trøndelag.

Vi har lært at trøndere var trøndere lik for over tusen år siden – og kommer til å være det i nye tusen år. At vi utforsket demokratiske systemer i jernalderen, og har forsvart dem mot despoti gjennom århundrer. At kvinner hadde tingrett 800 år før Camilla Collett. At vi gjorde teknologiske sjumilssteg for tusen år siden – og gjør det enda.

Trønderen har aldri vært træg, det er bare en misforstått miks av sindig råskap.

Dette har vi gjort

Teknologi

Besøk nettsted

Vårt demokratiske opphav

Prosessen vår har hatt som mandat å skape en identitet som tar med seg vårt demokratiske opphav inn i framtiden, der folkestyre, samtale og frihet er verdier og viktige prinsipper å forsvare i den videre utviklingen av et samlet Trøndelag.

Fortid, nåtid og fremtid

Hvor kommer arven og kulturen vår fra? For å utvikle identiteten for framtidens Trøndelag har vi sett langt tilbake i tid. Veldig langt. Vi har pløyd gjennom to tusen år med historie, og møtt enormt mange mennesker som har delt sin kunnskap med oss.

Dette har beriket oss med verdifull innsikt. Det har gitt oss kunnskap om det trønderske opphavet, og en forståelse av oppdraget – før så mye som en strek har blitt tegnet.

Resultatet av innsiktsarbeidet er en identitet som bygger på konseptet fortid, nåtid og framtid. Den skal bidra til å skape en helhetlig, positiv og gjenkjennbar identitet i- og utenfor fylkets grenser.

Designutvikling

I designutviklingen har vi knyttet historien sammen med det geografiske særpreget. Det bærende designelementet er en myk stilisering av fylkets kart. Elementet stiger mot nordøst, inspirert av geologien i området, med Frostatingets tolv seter spredt utover fylket.

Elementet symboliserer Trøndelag som et mangfold som holder sammen.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Morten M Wikstrøm
Morten M Wikstrøm
Daglig leder, Rådgivning
Trondheim
morten@increo.no
/
976 90 017
Sebastian Krohn
Sebastian Krohn
Byråleder, Rådgivning
Oslo
sebastian@increo.no
/
988 00 306