DOGA kurs i designdrevet innovasjon

Ta en prat om ditt prosjekt

Alle virksomheter innoverer. Det gjør vi ved å skape noe nytt, fordi det gir mer verdi enn det vi gjorde fra før. Dette “nye” kan være bedre arbeidsprosesser, nye verktøy - eller nye produkter eller tjenester som vi tilbyr. Innovasjon har derfor direkte innvirkning på virksomhetens produktivitet og økonomi, hvis det “nye” faktisk blir nyttiggjort av menneskene det ble laget for.

Her på Increo er vi så heldige at vi tar del i våre kunders innovasjonsprosesser hver eneste dag. Enten ved å fasilitere innovasjonsprosesser - eller ved å virkeliggjøre nyskapninger med teknologi.

A group of people sitting around a table, having a design sprint.

Erfaringen vår er at det å komme i gang med innovasjon kan være frustrerende, og det gjelder like mye for store virksomheter som for små og nystartede. Og både offentlig og privat sektor. Derfor har vi tilsluttet oss DOGAs innsats for å øke kompetanse og metodekunnskap i norske virksomheter.

Hva er DOGA?

DOGA er en del av regjeringens virkemiddelapparat for innovasjon og verdiskaping, der du både kan søke om pengestøtte til designdrevne innovasjonsprosesser - og få gratis introduksjonskurs i innovasjonsprosess.

Vis mindre

Et kurs for hele teamet

Å drive innovasjonsprosesser framover er krevende dersom det hele hviler på en leders besluttsomhet og drivkraft. Det er den felles drivkraften i team satt sammen av medarbeidere med ulik kompetanse og ulike roller som viser seg gang på gang å skape nye nyttige løsninger. DOGAs dybdekurs i designdrevet innovasjon er et praktisk kursopplegg der hele teamet trenes i designmetodikk som en del av selve innovasjonsprosessen.

Kurset er lagt opp som en strukturert innovasjonsprosess der teamet gjennomfører og trener på fasilitering av workshops med mål om å skape prototyper av reelle løsninger og teste disse på brukere eller kunder. På denne måten får teamet både et gjennomprøvd rammeverk for innovasjon - men også en praktisk veiledning i bruk, slik at teamet kan jobbe metodisk videre for å skape nye løsninger for virksomheten.

6 kursmoduler

Kurset er bygd opp av 6 moduler som gjennomføres på en halv dag hver (3,5 time). I tillegg er det lagt inn to dager med feltarbeid der teamet jobber med innsiktsarbeid og testing av løsning. Teamet jobber med en konkret utfordring fra egen virksomhet.

Bilde av moduler

Dette får du

Dybdekurset i designdrevet innovasjon gir deg kjernekompetansen og tankesettet du trenger for å jobbe mer målrettet med innovasjon.

Den store fordelen med kurset er at du vil jobbe med en reell utfordring fra din egen virksomhet som du ønsker å løse.

Når du har gjennomført kurset vil du sitte igjen med

  • et forslag til løsning på utfordringen din
  • en plan for hvordan løsningen kan iverksettes  
  • en metode for innovasjon som øker sjansene for å lykkes
  • praktiske verktøy du kan bruke i arbeidshverdagen din
  • bedre forståelse for dine brukeres behov  

Metoden

Rammeverket, som er basert på velkjente design thinking metodikk, er satt sammen av DOGA og testet av profesjonelle designere på tvers av bransjer.

Les mer om metoden
DOGA logo

INCREO er sertifisert

Designerne hos INCREO er sertifiserte kursholdere fra DOGA og har i tillegg hundrevis av innovasjonsprosjekter i beltet. Ta gjerne kontakt med oss for en prat om kurset og innovasjonsprosesser dere ønsker å gå i gang med.

Når du skal gå igang med innovasjonsprosesser i din virksomhet kan du kombinere prosjektet med å øke kompetansenivået til alle ansatte som deltar. Increo er fra 2024 sertifiserte kursholdere i DOGAs dybdekurs i designdrevet innovasjon

Ta en prat om ditt prosjekt

Interessert i å høre mer?

Portrett av Gaute Bjerke-Busch
Gaute Bjerke-Busch
Design, Rådgivning