Gå til innholdet
Lukk

Be om gratis og uforpliktende møte

Vi hjelper deg med å planlegge ditt webprosjekt!
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.Open the time view popup.
Lukk
Meld deg på nyhetsbrev fra InCreo! Vi sender deg gode tips og råd, eksklusive kurs og seminartilbud, og annen informasjon som hjelper deg med å lykkes på nett! Det kommer ut omtrent en gang i måneden, og inneholder alltid dagsaktuelle temaer.
Morten Wikstrøm
Morten Wikstrøm
Daglig leder
morten@increo.no
Tlf: 97690017


Inkluderende design: Nettet er for alle!

I følge Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne § 11, skal nye IKT-løsninger som underbygger virksomhetens alminnelige funksjoner, og som er hovedløsninger rettet mot eller stillet til rådighet for allmennheten, være universelt utformet fra og med 1. juli 2011
Like muligheter for alle
Loven gjelder både offentlige og private virksomheter. Formålet med kravet er å gjøre nettet tilgjengelig for alle, og ikke overse den delen av befolkningen med funksjonshemninger. Være seg nedsatte fysiske funksjoner i form av syn, hørsel og bevegelighet, eller andre typer som for eksempel dysleksi og psykiske utfordringer.

Hva er universell utforming, og hva betyr det for deg?
Overordnet kan man si at universell utforming er en tredelt oppgave som omfatter designet, den tekniske løsningen og innholdet på nettsiden. Universell utforming berører derfor hele webprosjektet, og er noe både designer, utvikler og innholdsleverandør må ta hensyn til. Som eksempel må designer etterleve krav til kontrast, lesbarhet og typografi, mens utviklere må sørge for at nettsiden er korrekt kodet og at det teknisk er lagt opp for at alle skal kunne bruke nettstedet på en god måte. I tillegg er det en rekke krav for den som produserer innhold. Være seg for eksempel krav om flerspråklighet og beskrivende titler. Fasiten for krav til universell utforming administreres av Direktoratet for forvaltning og IKT, og man finner regelsettet på http://kvalitet.difi.no/kriteriesett/hoyring2011/

Kommeriselle fordeler
Sett i en kommersiell kontekst vil man kunne anta at universell utforming vil bidra positivt til bunnlinjen. Man tilrettelegger webløsningen for en større målgruppe, og man vil derfor kunne forvente en høyere respons. Et eksempel på noen som ikke tenkte slik var flyselskapet SAS. Billettbestillingen på nettsiden deres, sas.no, var ikke universelt utformet, noe som medførte at synshemmede med leselist ikke fikk bestilt flybilletter der. Å overse synshemmede i dette tilfellet er jo ikke bare uhøflig, men også negativt for flybillettsalget (SAS ble forøvrig klaget inn til Likestillings- og diskrimineringsombudet, og fikk etter behandling der pålegg om å endre funksjonen).

Høflighet
Universell utforming dreier seg om høflighet og generell folkeskikk. Det er svært mange i Norge med en eller annen nedsatt funksjonsevne - disse bør vi alle bli flinkere til å huske. InCreo oppfordrer derfor oss selv og andre som jobber med web til økt fokus på tilgjengelige webløsninger. En webløsning som er universelt utviklet, vil også fungere utmerket for alle andre.

Definisjon: «Universell utforming er et begrep innen design, arkitektur og byplanlegging, som brukes over hele verden. Det innebærer en ny måte å tenke på, som inneholder et sterkere likestillingskrav for personer med nedsatt funksjonsevne. Begrepet "universell utforming" blir brukt synonymt med "design for alle", "universell design", "tilgjengelighet for alle" og "inkluderende design"» Kilde: WikipediaOppdatert