Hopp til hovedinnhold

Sommerspalten med Anette Mellbye

Anette Mellbye

Denne uken tar vi en prat med partner og Associate Director i BCG, Anette Mellbye med spisskompetanse innen digital transformasjon, endringsledelse og innovasjon.

Hva var det mest spennende som skjedde på jobb denne våren?

Det har nok helt klart vært covid-19, pandemien er på så mange måter en tragedie – også for økonomien. På et overordnet plan har jeg den siste tiden gjort tre observasjoner som gir håp for tiden fremover:

  • Selv de mest konservative institusjonene kan eksperimentere, utforske og innovere raskt.
  • Fokuset på empati og på å løse de viktige problemene har økt.
  • Vi kan og må få til å samarbeide for å få til endring.

Hvordan har du tilpasset deg den nye hverdagen etter 12. mars?

Jeg jobbet allerede en del hjemmefra da krisen slo inn, men det ble helt klart mer hjemmekontor fra 12. mars. Som person er jeg nysgjerrig på ny teknologi, så jeg benyttet anledningen til å teste så mange video-, samhandlings- og delingsplattformer som overhodet mulig. Og jeg handlet mer på nett.

Hvem er du på hjemmekontoret?

Ganske lik den jeg ellers er, tror jeg. Kanskje mer privat? Den globale pandemien har satt en spesiell ramme for møter. Uansett om jeg har hatt møter med folk fra Kazakstan, Boston, Paris eller Trondheim, så ser jeg rett inn i privathjemmene deres; og de i mitt. Det er noe spesielt med akkurat det der som jeg tror er med på å bringe oss nærmere hverandre.

Hva har du gjort i sommer?

Jeg eier en familiegård ved Mjøsa og dermed får vi masse besøk. Det er superhyggelig, men det er godt å reise bort også. Vi har gått Besseggen med barn og hund, vært på Vestlandet, Loen, Bergen, og Bømlo – og Sørlandet hos gode venner og familie. Oppsiden ved covid-19 er at vi får oppleve hvor fantastisk vakkert Norge er! Det blir mer Norges-ferie fremover.

Hva gleder du deg til å komme i gang med etter sommeren?

Digital transformasjon og innovasjon har ikke blitt mindre aktuelt med korona. Mange har skjøvet innovasjon, kundedrevet digital transformasjon og agil arbeidsmetodikk høyere på agendaen som følge av krisen. Dette er i kjernen av min kompetanse, og det spennende med disse problemstillingene er at de ikke kan løses ved ett enkelt prosjekt eller én enkelt prosess. Det krever en helhetlig omstilling, et nytt «mindset» og en ny kultur. Det høres krevende ut, men det er mulig og absolutt smartest å tilnærme seg dette stegvis.

Hvilke trender tror du vi vil se mer av i tiden som kommer?

Utover at bedrifter vil kutte kostnader og optimalisere drift, øke teknologiinvesteringene, og legge til rette for en mer fleksibel jobbhverdag, tror jeg vi vil se tre utviklingstrekk:

1: Smidig (agil) metode vil bre om seg

Vi har lenge snakket om at for å håndtere raske og dramatiske endringer så må bedrifter bli mer robuste, og for å bli mer robuste må de bli smidige. Endringstakten kombinert med korona gjør at vi både vil se at flere bedrifter omfavner smidig arbeidsmetode, i tillegg vil vi se at bedrifter som allerede har jobbet agilt en stund i eksempelvis utviklingsmiljøet og / eller i enkeltprosjekter, vil skalere smidig, dvs. de vil ta smidig metode i bruk i hele eller store deler av bedriften.

Smidig arbeidsmetode er fundamentet for kundedrevet innovasjon og transformasjon, og en forutsetning for å forbli konkurranse- og tilpasningsdyktige fremover.

De fire prinsippene i manifestet for smidig programvareutvikling (Agile Manifesto, 2001) har aldri vært mer aktuelle enn i dag:

Personer og samspill fremfor prosesser og verktøy.
Programvare som virker fremfor omfattende dokumentasjon.
Samarbeid med kunden fremfor kontraktsforhandlinger.
Respondere på endringer fremfor å følge en plan.

-Og, de har vist seg å være valide langt utover programvareutvikling.

Gjennom koronakrisen har vi gjort flere interessante observasjoner knyttet til smidig metode. For det første har vi sett at organisasjoner som er relativt erfarne i forhold til smidig metode raskere kommer opp med robuste planer, samt nye produkter og tjenester som svar på krisen. For det andre ser vi at smidige team, og særlig smidige team som har jobbet sammen en stund, jobber langt mer effektivt enn andre team når premisset er at de må jobbe «remote» eller spredt. Mange av bedriftene som jobber smidig sier at prinsippene som ligger til grunn for smidig metode har hjulpet dem når teamene tvinges til å jobbe spredt.

Med smidige prinsipper tenker vi spesielt på fire ting: (1) den strenge prioriteringen som følger smidig metode, (2) premisset om små, kryssfunksjonelle, autonome team, (3) fokuset på regelmessige møteritualer (sprint planlegging, daglige «standups», sprint gjennomgang og sprint retrospektiv), (4) viktigheten av smidig ledelse som sikrer at teamene er forent om én felles retning og bedriftens visjon.

2: Vi vil se mer åpen innovasjon og samarbeid på tvers av bedrifter

Noen måneder inn i pandemien så vi oppløftende tegn: Bedrifter begynte å søke sammen for å skape verdi – før de så etter muligheten til å tjene penger.

Eksempelvis åpnet tyske Siemens 3D-print-nettverket sitt for alle som trengte hjelp til design av medisinsk utstyr. Erkefiendene Google og Apple søkte sammen for å bidra til å spore virusspredning. Scania og svenske Karolinska universitetssykehus konverterte trailere til mobile teststasjoner og instruerte i tillegg 20 innkjøps- og logistikkeksperter til å finne, skaffe og levere personlig verneutstyr til helsepersonell. Og i Norge gikk Coop og Posten sammen for å sørge for hjemlevering av dagligvarer til de som ikke ønsket eller hadde mulighet til å dra i butikk.

Mange bedrifter hadde også før krisen gjort forsøk på økosystem-samarbeid og åpen innovasjon, men resultatene har ofte vist seg å være begrensede. Koronakrisen har minnet oss om viktigheten av; men også det enorme potensialet som ligger i, åpen innovasjon.

Krisen har fått flere til å innse at åpen innovasjon har større sannsynlighet for å lykkes hvis man starter med å fokusere på å skape verdi fremfor å fange verdi. Åpen innovasjon fungerer bedre når samarbeidet tar utgangspunkt i bedriftens kjernekompetanse, bygger på tillit, reell og uredd deling av ekspertkunnskap – og her er den potensielle oppsiden stor. Krise eller ei: Åpen innovasjon kan utvide potensialet for verdiskapning, hjelpe bedrifter å finne nye måter å løse presserende problemer på, bidra til et positivt omdømme og legge grunnlaget for fremtidig samarbeid.

3: Flere bedrifter vil utfordre vedtatte sannheter – dermed øker innovasjonstakten betydelig

Et av de aller viktigste læringspunktene fra denne krisen er at etablerte sannheter kan utfordres. Banker har innsett at salgsmøter kan foregå på teams, skolen har lært at digital undervisning faktisk har sine fordeler og helsevesenet har skjønt at videokonsultasjon kan være et godt komplement. Erfaringene har gjort at mange bedrifter nå har innsett at rommet for å tenke nytt er større og de omfavner idéen om å tenke nytt og utfordre vedtatte sannheter. Mange benytter denne anledningen og læringen fra covid-19 som utgangspunkt når de nå forsøker å gjøre nytenkning til et naturlig og mer vesentlig element i bedriftskulturen. Derfor vil innovasjonstempoet øke ytterligere i tiden fremover.

Hvem inspirerer deg og er det noen du spesifikt følger for å tilegne deg ny kompetanse og innsikt?

Jeg inspireres av mange og ikke minst kolleger og tenkere i min egen organisasjon, Boston Consulting Group. I tillegg, for å bli enda mer konkret:

  • Min tidligere arbeidsgiver, Schibsted, som gjentatte ganger satser og tar modige valg. Nå sist ved oppkjøpet Ebay Classifieds.
  • Folk som Silvija Seres som ikke bare fokuserer på teknologi fra et forretningsperspektiv, men som også løfter de samfunnsmessige mulighetene, utfordringer og dilemmaene knyttet til teknologi.
  • Gründere og teknologiinvestorer som bygger de nye teknologibedriftene.
  • Dyktige ledere og enkeltpersoner i privat og offentlig sektor forstår at transformasjon i bunn og grunn handler om folk, og som evner å få folkene med seg.
  • Og, Elon Musk er det umulig å ikke inspireres av.

I tillegg leser jeg mye, blant annet fra Harvard Business Review og MIT. Jeg lytter også på podkaster når jeg har anledning. Favorittene må være Masters of Scale med Reid Hoffman og A16Z fra Andreeseen Horowitz.

Hvor ligger de største digitale mulighetene fremover?

Kunstig intelligens (på lengre sikt – muligens quantum computing). Bedrifter som investerer i kunstig intelligens lærer raskere, og vil over tid oppnå et enormt læringsforsprang. Akkurat nå synes jeg gjennombruddet med GPT-3 er spesielt fascinerende. Jeg skal ikke bruke tid på det her, men GPT-3 omtaltes som en taleprotese, sjekk det ut! Jeg har delt noen artikler om temaet på Linkedin-profilen min.

Hva er ditt viktigste råd til bedriftseiere og ledere i tiden fremover?

Mitt viktigste råd for å holde tritt med utviklingen og å forbli relevant: sett kunden i sentrum for alle valg og organiser deg deretter; jobb agilt og orienter deg utover. Og, husk ikke noe av dette gir mening hvis du som leder ikke «walks the talk».

Hva er din beste hack for en vellykket sommerferie?

For meg er ferie å gjøre noe annet. Som eier av en gård kan det være å male, plante hekk eller å så en plen. I tillegg står gode familieopplevelser som å gå turer og seile a-jolle med sønnen min høyt på listen, være sammen med gode venner, spise god mat og nyte fint vær.