Hopp til hovedinnhold

KLIF – presentasjon av navneskifte

I forbindelse med lanseringen av navneskiftet fra «Statens Forurensningstilsyn» til «Klima- og Forurensningsdirektoratet» (KLIF) har Klapp laget denne lille presentasjonsfilmen.

Ellen Hambro, direktør i KLIF presenterer navnendringen og visjonen til direktoratet. Klapp laget presentasjonen gjennom å instruere og filme Ellen med grønnskjermbakgrunn. Vi fant og monterte bilder, laget animasjoner og grafikk i etterkant. Klapp har også bistått Saatchi & Saatchi i utviklingen av den grafiske profilen.