Hopp til hovedinnhold
Anne Bundgård Fuglem
Skrevet av
Anne Bundgård FuglemDesign, rådgivning483 11 598

Fremtiden ligger i havet

Vi har sjøsatt den nye logoen, grafiske profilen og nettsiden til Sett Sjøbein. Har du enda ikke vurdert å ta utdanning eller gjøre karriere innenfor sjømatnæringa, er det nå du bør vurdere det!

Bakgrunn og formål

Sett Sjøbein er sjømatnæringens nasjonale samarbeid for rekrutteringsarbeid og kompetanseheving, og skal bidra til å gjøre bransjen attraktiv slik at riktig og nok kompetanse finnes i fremtiden.

Sett Sjøbein administreres av  Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). I en tilbudskonkurranse ble vi i Klapp valgt til å jobbe med dette spennende oppdraget, som i hovedsak gikk ut på redesign av logo og grafisk profil samt design og utvikling av ny nettside.

Helt ny logo og grafisk profil

Sett Sjøbein ønsket en total fornyelse av logoen og det grafiske uttrykket. Vi har derfor utviklet den nye profilen helt fra bunnen av, med nøkkelord som marin næring, hav, bølger, fremtid, innovasjon og teknologi som føringer. Logoen har blitt til i tett samspill med kunden, slik at alle har eierskap til logoen og føler den er riktig.
Sett Sjøbein logo

Logoen til Sett Sjøbein tar utgangspunkt i havstrøm, bølger og teknologi i kombinasjon med «å tenke ut av boksen».

illustrasjonsstil

Vi har jobbet frem en tydelig illustrasjonsstil med en gjenkjennelig strek og farger fra profilen.

Typografi og bildebruk

Grafiske elementer

Typografien er holdt enkelt med én skrifttype, og grafiske elementer som går igjen er bølgene, rammen og illustrasjonene.

Brukervennlig nettside i WordPress

Nettsidens hovedformål er å bevisstgjøre brukerne på studievalg som kan lede til jobber i sjømatnæringen. De viktigste målgruppene for nettsiden er ungdom på ungdomsskoletrinnet, videregående skole, universitet/høyskole, men også de som allerede har en jobb i bransjen som ønsker videreutdanning. Og utover dette kommer altså presse, næringsliv og andre som ønsker informasjon om kompetanseheving. I tillegg til å gi informasjon og å være en peker videre i utdanningsjungelen, skal nettsiden også synliggjøre yrker og arbeidsliv og inspirere til å faktisk foreta valget.

Sentralt på forsiden er derfor å synliggjøre at dette er en spennende bransje, og ha tydelige innganger til å finne utdanninger og yrker:

Fleksibel arbeidsprosess med design og utvikling parallellt

I denne jobben har vi hatt et team på en prosjektleder, en grafisk designer/illustratør, en interaksjonsdesigner og en utvikler, og det har vært mange ulike leveranser.

Vi startet med å lande logoen og et grafisk uttrykk, og begynte utviklingen av nettsiden tidlig. Design og utvikling har foregått parallellt, og kunden har hatt en live prototype å forholde seg til hele veien. De har fulgt med på framdrift og kommet med tilbakemeldinger underveis, samtidig som de kunne begynne å publisere innhold tidlig i forløpet.

Mobil først ga stilrent uttrykk og god lesbarhet

Mobile first og responsivt design for alle flater
Laptop, nettbrett og mobiltelefon – responsivt design tilpasset alle størrelser.

Å tenke mobil først da vi designet denne siden, har ført til et stilrent og enkelt uttrykk på alle skjermstørrelser og plattformer. God lesbarhet og typografi har vært svært viktig for oss i prosessen, og grep vi har jobbet mye med er  er bl.a. korte nok linjer med tekst,  stor nok tekst, nok linjeavstand og tydelig hierarkisk inndeling av tekstene. Mye god luft og store bildeflater preger sidene, noe som er viktig da brukeren både skal komme «tett på» personene som er ambassadører for bransjen, og gi behagelige leseopplevelser.

Vi har jobbet med brukervennlighet hele veien:

  • For brukeren av nettsiden som skal finne relevant informasjon kjapt, har vi gjennom interaksjonsdesign prioritert og tilrettelagt informasjon på en oversiktlig måte.
  • For administratorer av nettsiden, som skal publisere nyhetsartikler, legge inn innhold, redigere forsiden ved bruk av spesialtilpassede widgets. I tillegg til grundig opplæring og selvsagt mulighet for videre hjelp, har vi laget en digital brukermanual  skreddersydd denne løsningen.
  • For kunden og andre som skal bruke den grafiske profilen, har vi laget en digital profilhåndbok som ligger tilgjengelig på nett.

Lett å få oversikt over utdannings- og karrieremulighetene i sjømatnæringen

En av nettstedets kjernefunksjoner er oversikten over yrker og utdanninger, hvor man kan finne frem til ønsket nivå og type jobb:

Hit kommer du både via hovedmenyen, samtidig som iøynefallende illustrasjoner på forsiden også er innganger hit. Her kan du få oversikt over yrker og utdanninger  som finnes ved å filtrere på ulike valg som utdanningsnivåer og arbeidssteder.

Historier som inspirerer

På «Mitt yrke» er det publisert en rekke intervjuer med folk i bransjen, for å gi brukeren et inntrykk av hvordan arbeidshverdagen er i de ulike stillingene. Klapp har produsert flere filmer, blant annet denne fra Sett Sjøbein sin student-bootcamp i høst, igjen for å la ulike mennesker fortelle om sine veivalg og for å inspirere.


Vi gleder oss til videre samarbeid

Videre har vi også bistått med produksjon av filmer, messevegger, roll-ups, visittkort, brosjyrer og annonse. Vi gleder oss til å følge Sett Sjøbein videre på ferden, og til å bistå når det er behov for å produsere materiell og videreutvikle nettløsningen.

Vil du vite mer?

Kontakt prosjektleder Sigrid for mer informasjon om dette prosjektet.

Du er frakoblet.