Hopp til hovedinnhold

Fagspalten med Liv Dingsør

I dagens fagspalte har vi tatt en prat med selveste Liv Dingsør. Liv er administrerende direktør i Digital Norway, og har tidligere jobbet i både DNB og Aker ASA. I tillegg sitter hun i flere offentlige råd og utvalg om digitalisering.

«Det jeg ser på som vårt samfunnsoppdrag, er at alle bedrifter, ikke bare de store, skal få delta og bidra til verdiskaping i den datadrevne økonomien.»

Hva er det mest spennende som har skjedd på jobb det siste halvannet året?

– Det var jo en spesiell timing for meg, fordi jeg tok over som daglig leder i Digital Norway i mars i fjor… Men det har vært en både spennende og krevende tid siden da, fordi den har løftet hele samtalen om digitalisering og hvordan det påvirker oss som næringsliv og samfunn. Vi har gått fra å bruke digitale verktøy til å anerkjenne at hele vår nasjonale konkurransekraft påvirkes av data og digitale teknologier. 

– Etterspørselen etter grunnopplæring i samarbeid om – og deling av – data har skutt voldsomt fart, og det har rammet inn konkrete nasjonale prosjekter og løft. Det blir kjempeviktig for næringslivet fremover. Mest givende av alt er det at vi står mer samlet om å handle. Folk synes det er nok utredninger og anbefalinger nå, og at tiden er inne for å gjøre noe, altså å finne praktiske løsninger på utfordringene vi snakker om.

Hvordan har du tilpasset deg den nye hverdagen etter 12. mars 2020?

– I starten var det veldig kaotisk, med to på hjemmekontor og skole- og barnehagebarn hjemme. Men resultatet har egentlig vært at vi på jobben har kommet nærmere hverandre enn noen gang. Kanskje aller mest fordi vi har hatt en ekstrem delingskultur, hvor vi vært veldig åpne om hva vi har drevet med, og hatt en lavterskel delingskultur på Teams. Jeg fryktet litt hvordan det ville gå å skulle mobilisere nye partnere og aktører digitalt, men det har gått utrolig bra. Egentlig har jeg blitt litt overrasket over hvor fint det har gått å etablere nye, tillitsfulle relasjoner via skjerm!

Hvem er du på hjemmekontoret? 

– Jeg er definitivt den som kan sitte i joggebukse. Selv om engasjementet mitt i digitale flater nok kan bli overveldende for noen, er vi veldig nedpå som organisasjon. Men selv på hjemmekontoret er jeg «all over the place», og jeg deler, nudger, tagger og trekker i trådene så mye jeg kan. Du skulle tro en som meg ble frustrert av å sitte hjemme, men jeg gjør mitt for å skape fart også i digitale omgivelser!

Hva gleder du deg mest til å komme i gang med i løpet av høsten?

– Vi skal virkelig sette fart og skalere. Vi har for eksempel startet et nytt nasjonalt senter for digitalisering, Toppindustrisenteret, og det gleder jeg meg masse til å jobbe med. Her skal vi blant annet – og dette er breaking news! – lansere en helt ny innovasjonslab. Vi skal, sammen med spennende partnere fra akademia og næringsliv, fortsette å jobbe med digitale kompetanseløft i bredde og spiss, også gjennom formalisert videreutdanning. Og vi skal fortsette arbeidet med Datafabrikken med Digitaliseringsdirektoratet, og tilrettelegge for raskere og enklere tilgang til anvendbare data fra det offentlige og det private næringsliv – for ny næringsutvikling, med et særlig fokus på nye og etablerte SMB-er.

– Ja, og så gleder jeg meg til å jobbe med EUs nye program for digital transformasjon (DIGITAL) og arbeidet vi leder med å etablere et kraftfullt EDIH-konsortium på anvendt kunstig intelligens med fokus på SMB.

Hvilke trender tror du vi vil se mer av i tiden som kommer?

– Jeg håper og tror at vi i fortsetter å søke sammen i helt nye partnerskap. Vi ser allerede konturene av det for eksempel i offentlig-privat samarbeid, men jeg spår at det kommer til å skje i enda større grad. Noe annet er at enda flere virkelig blir bevisst verdipotensialet i data og digitale teknologier. Det er en avgjørende faktor for å jobbe annerledes. Men det krever blant annet at vi får løst noen av de regulatoriske og juridiske flokene som holder innovasjonsprosjekter tilbake.

Hvem inspirerer deg, og er det noen spesifikt du følger for å tilegne deg ny kompetanse og innsikt?

– Det er litt teit å si, men jeg må allikevel si mitt eget team. Jeg blir helt blåst av banen av hvor både kule og smarte de er. Og så er vi jo en nettverksorganisasjon, så vi har mange flinke folk ute hos våre eiere og partner   også. Jeg lærer noe nytt bare ved å være på jobb hver eneste dag.

Hvor ligger de største digitale mulighetene fremover, slik du ser det?

– Det ligger fantastiske muligheter i offentlige data, spesielt hvis du evner å koble det med domenekompetanse i næringslivet. Bare se på offentlig-privat samarbeid innen for eksempel havbruk, landbruk, energi eller bygg og anlegg, hvor vi kraftsamler på tvers. I dag ligger det enorme datamengder rundt omkring som ikke brukes til noe som helst.

– Men det er flere parallelle problemstillinger som må adresseres for å kunne hente ut ny innsikt og utvikle nye løsninger og tjenester basert på egne og andres data. Dette strekker seg fra grunnleggende kunnskapsmangel til juridiske, organisatoriske og teknologiske barrierer. Og de mindre virksomhetene har ikke det som skal til for å bygge infrastrukturen og løse dette på egen hånd, så dette må forløses i skala. Men når vi klarer å redusere felles barrierer, finner vi også gode løsninger sammen.

– For oss handler dette altså om totalt sett om 4 utfordringer: Det ene går på mobilisering, altså at næringslivet rett og slett må forstå verdipotensialet som ligger i datadeling. Så er det selve tilgangen til anvendbare data – en forsvinnende andel av dataen er i dag faktisk tilgjengelig for bedrifter. Her ligger det mye uforløst potensial. Deretter kommer kompetanse: Vi må være i stand til å faktisk finne frem og bruke dataen til næringsutvikling. Og til slutt kommer det juridiske og regulatoriske samt kapital for bærekraftig omstilling. Alle disse 4 områdene jobber vi med.

Til slutt: Hva er ditt viktigste råd til bedriftseiere og ledere?

– Ikke vær redd for å sette i gang dialog i virksomheten din, selv om du ikke kan noe om temaet. Det vi observerer i vår dialog med bedriftene, er at mange ledere og styreledere ikke tar diskusjonen om digitalisering fordi de ikke føler at de kan nok selv. Det er skremmende. Sett i gang diskusjonen, bruk kraften i teamet og søk sammen i større økosystemer!

– Og skulle du trenge et sted å starte, er det masse gratis ressurser tilgjengelig på digitalnorway.com.