Hopp til hovedinnhold

Fagspalten med Anniken Fjelberg

– Vi må bryte ned barrierer

I over 25 år har Identio-gründer Anniken Fjelberg hjulpet våre største merkevarer med å definere seg selv. Sjekk hva hun tenker er fremtidens trender – og hvorfor samarbeid er i ferd med å bli viktigere enn noen gang.

Det har vært litt av en karrierereise for sivilmarkedsføreren Anniken Fjelberg. I 10 år bygget hun opp Dinamo Design før hun startet for seg selv. Deretter skapte hun og mannen gründerhuben 657 – og byrået Superblaise. Nå jobber hun selv med strategiprosesser fra sitt eget selskap Identio.

– Du kan si at jeg har forandret karrierevei mange ganger, samtidig som jeg har gjort det samme hele tiden. Egentlig har jeg bare fulgt verden og dens utvikling, sier Fjelberg.

En gründerbølge

Kjernen i hennes virksomhet er å hjelpe selskaper og merkevarer med å finne gode prosesser for å definere hvem de er, hvordan de skal vokse, hvilken posisjon de skal ta – og hva slags kultur de ønsker å bygge.

– Det handler om å være krystallklar på hvem du er. Logoer og visuelle profiler er bare outputen av den faktiske identiteten. Det avgjørende er å ha en strategi og en merkevareplattform som gjør at du blir forstått som den du ønsker å være, og at dette integreres skikkelig i øvrige virksomhetsstrategier.

Du har vært lenge i gamet, hva har vært de største forandringene langs veien?

– Digitaliseringen i seg selv har selvfølgelig vært betydningsfull, men vi har også blitt tatt av en gründerbølge. Det er det ikke alle som tenker over. I løpet av de siste 15 årene har noen få tech-selskaper gått foran og forandret verden, og i kjølvannet kommer det en flodbølge av plattformteknologi og delingsøkonomi.

– Her på 657 sitter vi jo midt i smørøyet, og resultatet er at jeg jobber mye mer med innovasjon nå enn før. Identitet er ikke lenger noe som blir lagt til markedsavdelingen, men er blitt en integrert del av innovasjonsprosesser, forretningsstrategi og design thinking.

Innovasjon i praksis

Innovasjon er noe Fjelberg er opptatt av. Både hva det egentlig er – og hvordan du bør jobbe med det. Hun snakker om tre ulike typer innovasjon.

– Du har inkrementell innovasjon, som egentlig bare handler om å holde seg relevant gjennom små justeringer. Så har du jakten på nye forretningsmuligheter gjennom radikal innovasjon, og til slutt det som går helt inn i det hypotetiske. Det siste kan du jobbe med for eksempel gjennom såkalte future-back-øvelser. 

Selv om det ikke finnes noen fasitsvar, har Fjelberg klare råd til hvordan bedrifter selv bør jobbe med innovasjonsprosesser. 

– Du er nødt til å ha fingeren på pulsen når det gjelder trender og teknologi. Du må ha lange antenner og stor radar, og du må sette deg inn i andre perspektiver enn de du har til daglig. Ofte kan det være en fordel å lene seg på noen som har som jobb å orientere seg, sier Fjelberg.

– Det kan være en ekstern ressurs, men mange selskaper har også egne innovasjonsansvarlige, og det tror jeg er viktig. En slik person må sørge for å eksponere seg for alt som rører seg «på bakken», og i tillegg klare å faktisk operasjonalisere lærdommen i en kultur. Skal du innovere, må det settes av plass til dette i organisasjonen.

Trendene som kommer

Når hun kikker inn i krystallkula, er det noen trender Fjelberg holder et spesielt godt øye med. Hun tror sammensmeltingen mellom menneske og teknologi kommer til å eksplodere.

– Det krysningspunktet er kjempespennende, spesielt innen helse. Bare se på Elon Musks Neuralink. Den typen biotech-implantater kommer vi til å se mer av, og ikke bare for syke. I helsesektoren tror jeg også VR og AR bare blir viktigere fremover, og allerede i dag er det viktig for rehabilitering av visse pasientgrupper.

Og det store buzzordet metaverse? Fjelberg vil langt fra avfeie det som bare en «hype».

– Jeg tror det er med metaverset som det var med internett på 70-tallet. Vi vet at det kommer, men ikke helt hva det skal bli. Jeg tror metaverset, spesielt i kombinasjon med fremtidens VR-teknologi, kommer til å få konsekvenser for alt. ​​Web 3.0 og blokkjedeteknologi er allerede i ferd med å demokratisere og disrupte flere bransjer, noe som fokuset på NFT-er for tiden tydelig viser.

Hva med bærekraft?

– Når det gjelder bærekraft og innovasjon, tror jeg ikke lenger du kan ha det ene uten det andre. Bærekraft er ikke et eget, isolert felt, det er noe som må gjennomsyre alt du gjør. Skal investorer putte penger i ideen din, kan den ikke generere mer forbruk av meningsløse produkter. Vi må skape mer ut av mindre.

Nøkkelen er samarbeid

Nøkkelen til å mestre disse endringene i samfunnet, tror Fjelberg, er samarbeid. Vi kommer til å dele mer. Da hun startet 657 som et kontorfellesskap, var «Samarbeid er den nye konkurransen» slagordet.

– Det er lett å lage barrierer i store organisasjoner. Vi jobber i siloer og ender opp med å fokusere på vårt eget område, og noen ganger til og med konkurrere. Da ressursene i Nordsjøen ble vanskeligere å hente opp, var det et komplekst samarbeid mellom oljeselskapene, og alle ledd i verdikjeden rundt dem, som gjorde at de klarte å ta i bruk horisontaldrilling, sier hun og fortsetter:

– Mange er mer opptatt av hva de kan få enn av hva de har å gi. Jeg er overbevist om at ved å by på din kompetanse, kan du få mer igjen. Bærekraft, for eksempel, er et felles problem, og felles problemer både krever og muliggjør samarbeid. Verden blir unektelig sånn at vi kommer til å dele mer fordi vi må.

Det viktigste rådet

Helt til slutt: Hva er ditt aller viktigste råd til bedriftseiere og -ledere?

– Det er å være genuin i sitt lederskap. Som leder har du en strategi å etterleve og resultater å levere på, og det kan kreve mye å bevare sin egen integritet gjennom tunge prosesser og i krysningspunkter mellom motstridende interesser. Men jeg ser at ledere som evner å by på seg selv, og som er seg selv, er dem som klarer å løfte en hel kultur til å bli med dem inn i fremtiden.

– I dette ligger det også at du som menneske gir andre rom for å være mennesker og by på hele sitt spekter. Innovasjon fordrer kreativitet, som igjen krever handlingsrom og tillit, med andre ord det motsatte av en fryktbasert kultur. Så ta i bruk alle verktøy du har til rådighet som menneske og leder, prøv nye ting ofte – og kom deg ut av komfortsone! Slik bidrar du til å skape en kultur som tør å tenke nytt, i kombinasjon med vilje til å foreta de endringene som skal til for lykkes.