Hopp til hovedinnhold

Dette tenker norske toppledere om digitalisering

Digitalisering og teknologi peker seg ut som de store driverne av fornyelse og innovasjon både i næringsliv og offentlige virksomheter. Etter inngående samtaler med 59 toppledere i norsk næringsliv kan konsulentselskapet Bene Agere slå fast at norske bedrifter vil investere betydelige summer i digitalisering de kommende årene.

Høsten 2018 gjennomførte partnerne i konsulentselskapet Bene Agere, blant andre Petter Kildal Forseth og Shahzad Abid, 1:1-samtaler med 59 norske toppledere om digitalisering. -Det er ikke ofte at mennesker i slike stillinger har anledning til å sette av 1,5 time til å reflektere rundt digitalisering i et større perspektiv, sier Shahzad. Han forteller videre at de har fått mange gjennomtenkte og ærlige svar, og en unik innsikt i hvordan et bredt spekter av bedrifter jobber med digitalisering. Fredag 25. januar kommer Shahzad og Petter til #digitalukeslutt på Oslo-kontoret vårt for å presentere sine funn.

Her kan du skaffe deg gratis billetter til arrangementet.

Uformelt arrangement med fagprat og nettverksbygging

Digitalisering står sentralt i alt Increo gjør, og vi ønsker å dele både vår egen og våre samarbeidspartneres kunnskap og erfaringer med alle som er interesserte. Derfor inviterer vi deg til #digitalukeslutt ca én gang i måneden, et uformelt arrangement for kunder, venner, samarbeidspartnere, bransjefolk og andre interesserte. Fredag 25. januar kan du altså komme og høre Petter og Shahzad dele innsikt fra undersøkelsen.

Innsikt i et bredt spekter av bedrifter

Bene Agere ble etablert i 2005, og leverer tjenester innen strategiutvikling, digital transformasjon og endringsledelse. I denne undersøkelsen har de snakket med et bredt spekter av virksomheter både B2C og B2B, fra forskjellige bransjer, av ulik størrelse og modenhetsgrad når det kommer til modenhetsgrad. Presentasjonen gir deg innsikt i ledernes syn på hva digitalisering er, hvordan de organiserer arbeid rundt dette, hvilken innvirkning det har på virksomhetenes strategiprosesser, hvilke teknologier de allerede har adoptert og hvilke de ser for seg å investere i fremover. Shahzad og Petter vil også snakke om forventninger om topplinje- og bunnlinjeeffekter av digitalisering, samt gi deg noen anbefalinger du kan ta med deg når du skal definere hvordan din egen virksomhet skal ta tak i temaet.

Høy investeringsvilje, manglende kompetanse

Gjennom samtalene med disse topplederne kommer det fram at nesten halvparten av de spurte vil investere betydelige deler av omsetningen i digitalisering de neste årene, mens en tredel av lederne sier de allerede har gjort det. Til tross for høy beslutningskraft når det kommer til digitaliseringsprosjekter, forteller en stor andel av topplederne at de mangler kompetansen som trengs for å gjennomføre effektivt digitaliseringsarbeid.

Ta turen til #digitalukeslutt og få et unikt innblikk i hvordan norsk næringsliv forholder seg til den digitale revolusjonen, samt en tydelig definisjon på hva digitalisering faktisk er og et rammeverk du selv kan benytte for å komme i gang med digitaliseringsarbeidet i din bedrift. Arrangementet finner sted i Increos kontorer i Pilestredet 17 fredag 25. januar kl.14, og varer i omtrent halvannen time.

Her kan du sikre deg billetter til arrangementet, som selvfølgelig er gratis.

Du er frakoblet.