Hopp til hovedinnhold

Bedre nettsider, ja takk

Fra 1. juli i år blir det lovpålagt at alle nye IKT-løsninger skal være universelt utformet, og i 2021 gjelder kravet også for eksisterende løsninger. Målet er å oppnå et mer inkluderende samfunn, og oppnå likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

For deg som allerede har en nettside, er 2021 selvsagt langt frem i tid. Jeg synes imidlertid ikke at det er noen grunn til å vente til det blir lovpålagt med å lage brukervennlige nettsider. Hvorfor ikke tenke på hva bedriften din får ut av å ta dette på alvor:

Faktum er at 15-20% av befolkningen har en eller annen form for nedsatt funksjonsevne, f.eks. når det kommer til syn, hørsel, lesing, konsentrasjon og motorikk. On top of that kommer lignende situasjoner hvor brukere med normal funksjonsevne også sliter, som f.eks. dårlig fargekontrast når jeg surfer på mobilen ute i dagslyset, eller når jeg prøver å se en film, men hører ikke godt nok fordi det er så mye støy rundt meg. Eller, når jeg har en stressa dag på jobben og sliter med å konsentrere meg. Universell utforming skaper altså bedre brukeropplevelser – ikke bare for funksjonshemmede, men for hele befolkningen.

Satt på spissen, har du råd til å la være å kommunisere med en så stor gruppe brukere? Og hvorfor vente til 2021 med å gjøre det?

Brukerbehov, ikke særbehov

I forrige uke var jeg på Yggdrasil-konferansen, og på et foredrag om nettopp universell utforming med Maren Skirbekk fra Bouvet. Hun sa så fint at «Vi må slutte å tenke på UU som en sjekkliste, men heller som brukerbehov». Well put. Og jeg er helt enig – vi må slutte å jobbe med WCAG-krav som en sjekkliste som designere og utviklere krampeaktig jobber seg igjennom rett før lansering, og heller jobbe med det fra dag én.

Kode, design og innhold i samspill

UU-prinsippene handler både om design, kode og innhold. Designere, utviklere og kunde/innholdsprodusenter må derfor jobbe tettere sammen om UU, for å gjøre løsningen så god som mulig. Dette både før lansering og i etterkant.

WCAG-krav til tilgjengelighet på nett har eksistert i mange år, og og suksesskriteriene som nå blir lovpålagt å oppfylle er bare et utvalg fra en større liste. Man kan altså gå enda lengre, og oppfylle flere krav, om man ønsker det. Her kan du se listen over de 35 suksesskriteriene som er gjeldende: https://uu.difi.no/veiledning/nettsider/krav-til-nettlosninger/krav-wcag

Kort oppsummert omfatter suksesskritieriene følgende områder:

  • Å gi tekstalternativ til ikke-tekstlig innhold, f.eks. lyd, video og bilder
  • Å gi mulighet for å kontrollere lyd og bevegelse som foregår på siden
  • Gjøre all funksjonalitet tilgjengelig med bruk av tastatur
  • Krav kontraster, fargebruk, skriftstørrelser og lesbarhet
  • Innhold – f.eks. krav til språk og meningsfylt rekkefølge på innhold, og at brukeren får hjelp til å bruke nettsiden via f.eks. ledetekster, feilmeldinger og forslag
  • Logisk og brukervennlig design av brukergrensesnitt, navigering og informasjonsarkitektur
  • Tekniske krav til strukturering av koden, for ulike formål

Ikke en revolusjon

Har man som designer hatt grafisk designteori, er det nesten common sense å oppfylle kriteriene som er gjeldende. Og det er vel heller ikke noe annet interaksjonsdesigneren ønsker, enn å lage brukervennlige nettsider med god informasjonsarkitektur og logiske navigasjonsmønstre. Alle som har fokus på søkemaskinoptimalisering vet også at alt-tags og title tags er viktig, og utviklere vet også viktigheten av en godt strukturert kode.

Med andre ord er ikke alle kravene som stilles noen revolusjon for fagpersoner – forskjellen er bare at dette blir lovpålagt og mer standarisert, og vi blir alle sammen tvunget til å ta dette mer på alvor.

Har du allerede en nettside, er det slett ikke sikkert at det er mye som mangler for at den oppfyller alle suksesskriteriene.

Så – hvorfor ikke?

Som bedrift har du alt å vinne på å ha en brukervennlig og relevant nettside hvor alle typer brukere lett får tilgang på innholdet de leter etter. Du setter et godt eksempel ved å fremstå inkluderende og imøtekommende, ja UU gjør din nettside og dermed din bedrift, hyggeligere å komme i befatning med.

Hvem vil ikke ha bedre nettsider i fremtiden?